Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar
Foto: ESA

Förändringar i miljön identifieras med analys av stora mängder satellitdata

Förutsättningarna för att analysera geografiska data har förändrats och utvecklats radikalt det senaste decenniet. En viktig del av utvecklingen har varit den ökade tillgången på satellitdata och nya tekniker för avancerade analyser.

För 10 år sedan fanns det normalt 1–2 kostnadsfria optiska satellitbilder tillgängliga per år över ett givet område i Sverige. Idag kan vi med rätt väderförhållanden få en ny bild var tredje dag. Detta skapar fantastiska möjligheter att göra analyser som tidigare inte var möjligt.

Copernicus ger satellitbilder med täta intervaller

Det europeiska programmet för jordobservation, Copernicus, har levererat data sedan 2014. Sentinel-satelliterna som ingår i programmet levererar fritt tillgängliga jordobservationsdata med täta intervaller. Men för att kunskap ska kunna utvinnas ur de stora datamängderna krävs en effektiv hantering och bearbetning av informationen.

Faktaruta
Copernicus programmet

Copernicusprogrammet ska stödja Europas miljö- och säkerhetsarbete genom att tillhandahålla aktuell, användaranpassad information av hög kvalitet. Programmets satelliter kallas Sentinel, vilket betyder vaktpost. Data från programmets Sentinel-satelliter är gratis och öppet tillgängliga för alla. Informationen från satelliterna kan kombineras med data från andra satelliter och från markbaserade mätningar för att ge ännu mer information.

Tidsserieanalyser visar förändringar i landskapet

Den stora mängden tillgängliga satellitdata gör det möjligt att göra tidsserieanalyser. Vid en tidsserieanalys jämförs data från olika tillfällen för att automatiskt upptäcka förändringar i landskapet. Det gör det också möjligt att till exempel identifiera olika typer av trädslag genom att man kan urskilja när specifika arter av lövträd slår ut eller att särskilja olika typer av grödor på jordbruksmarker.

Satellitbilderna nedan visar hur ytvattenförekomsten fluktuerar på ett betydande sätt mellan vår, sommar och höst för sjön Steningen i Älmhults kommun.  Med hjälp av tidserieanalys kan vi i detalj titta på hur objektet ser ut under olika delar av året.

Mars
Juni
Oktober

Avancerade analyser med hjälp av automatisering och maskininlärning

AI och maskininlärning ger möjlighet att hantera och analysera stora mängder geografisk information. Maskininlärning innebär att vi låter datorer lösa komplexa problem genom att identifiera mönster och applicera mönster som identifieras på nya data. Detta är egentligen inget nytt, men utvecklingen av grafikkort det senaste decenniet har gjort att beräkningskapaciteten har vuxit exponentiellt. Detta gör att vi nu kan analysera mycket stora datamängder effektivt. Analyser som tidigare tog dagar går nu på några minuter.

Nationella geodata behövs för att följa upp och mäta miljömålen

Analyserna blottlägger komplexa samband och mönster i miljön. Det leder i sin tur till insikter som bland annat används för att bevara, restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av ekosystem, skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer samt bevara kust- och havsområden. Detta är viktigt för att mäta och följa upp Sveriges miljömålsättningar enligt Agenda 2030.

Insikter som leder till smartare och grönare beslut

I mer än tio år har Metria på uppdrag av offentlig verksamhet och privat näringsliv skapat och analyserat geodata som beskriver Sveriges natur och miljö. Läs mer i artiklarna nedan om hur dessa analyser används i såväl skyddande som i kommersiella syften. Läs mer om vårt erbjudande inom analys. 

FILM

Sveriges marktäcke kartläggs genom Nationella marktäckedata

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört den nationella marktäckekarteringen genom att inhämta och bearbeta extremt stora datamängder från satelliten Sentinel-2. De optiska satellitbilderna kombinerades med laserdata och befintliga kartdata som tillsammans bildat basen för en heltäckande nationell marktäckedata.

Se filmen som tagits fram av Rymdstyrelsen om hur vi har genomfört den nationella marktäckekarteringen.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er att få större nytta av geodata i er organisation. Ange dina uppgifter så hör vi av oss till dig inom kort!

Martin Bergström
Gruppchef GIS- och fjärranalys
Maria Nilsson
Gruppchef GIS- och fjärranalys
Taggar:AIAnalys
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.