Skip to content
Kontroll på nyttjanderätts- och markupplåtelseavtalen i el- och fibernät
2022-01-12 13:202 min lästid

Kontroll på nyttjanderätts- & markupplåtelseavtalen i el- och fibernät

Många nätägare har inte kontroll på om de har nyttjanderätts- och markupplåtelseavtal för sina ledningar. Att ledningarna löper genom många fastigheter som dessutom bytt ägare flera gånger sedan de drogs gör det i stort sett omöjligt att ha full kontroll.

Är avtalen inskrivna i fastighetsregistret?

Ofta finns inte avtalen i fastighetsregistret. Orsakerna kan vara flera, exempelvis:

  • servitut fick vara muntliga så sent som fram till 1972
  • tidigare ledningsägare har inte upprättat markupplåtelseavtal
  • fastighetsgränserna är oklara.

Dessutom kan fastigheter ha bytt ägare, delats eller slagits ihop med en annan fastighet efter att de skrivit på markupplåtelseavtalen men innan de skrivits in i fastighetsregistret. Eller så går ledningen över en outredd fastighet eller samfällighet där det varit oklart vem som ska skriva på avtalen.

Ofta hanteras informationen i stora excel-filer som ska kopieras och klistra in i de manuellt skapade avtalen. Där kan den mänskliga faktorn vara en felkälla.

Dagens arbetssätt – manuella kontroller

För att undersöka ifall giltiga avtal finns får man idag lägga ner stor möda, ofta i form av djupdykningar i fysiska pappersarkiv där timmarna snabbt tickar iväg. Kanske anlitas konsulter för att göra kontroller mot Lantmäteriet.

Ett nytt sätt – matchning ledningsdragning och fastighetsregister

Ett nytt sätt att kontrollera om det finns avtal är att använda den kända geografiska ledningsdragningen och automatiskt matcha mot det uppdaterade fastighetsregistret för att få fram de fastigheter och fastighetsägare där det borde finnas ett inskrivet avtal eller nyttjanderätt hos Lantmäteriet.

Ta reda på vilka avtal som finns i fastighetsregistret

I Metria Markkoll finns möjligheten att importera er befintliga ledningssträckning för att se vilka fastigheter som berörs av dragningen. Dessa fastigheter matchas sedan med de inskrivningar som finns i fastighetsregistret.

Fastigheter som har inskrivningar i fastighetsregistret blir ”gröna” medan de som saknar inskrivningar markeras med rött. För de grönmärkta fastigheterna kan man sedan beställa inskrivningsakterna från Lantmäteriet för mer detaljerad information.

markupplatelseavtal-536x301

Kontroller mot egna listor

Om ni har en lista med fastigheter där ni har avtal så kan ni kontrollera att den är korrekt. Ni importerar listan och matchar den med de fastigheter som ledningssträckningen korsar och de aktuella fastighetsägarna. På så vis kan ni kontrollera att ni har avtal med alla fastigheter.

Generera avtal automatiskt

I Metria Markkoll kan ni per automatik generera markupplåtelse- och nyttjanderättsavtal och utskick till markägare, för vidare hantering och inskrivning hos Lantmäteriet. Det är ett enkelt sätt att få de avtal som behövs på plats och du kan känna dig trygg med allt är under kontroll.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur Metria Markkoll kan hjälpa din organisation.

RELATERADE ARTIKLAR