Skip to content
Ortofoto är geometriskt korrigerade flygbilder som sätts ihop för att skapa en skalriktig avbildning av marken.
2021-12-21 11:571 min lästid

Vad är ett ortofoto?

Ortofoto är geometriskt korrigerade flygbilder som sätts ihop för att skapa en skalriktig avbildning av marken. De finns tillgängliga över hela Sverige. Det används ofta som ett värdefullt underlag tillsammans med annan geodata inom många olika branscher.

Framställs ur flygbilder

Ortofoton skapas genom att digitala flygbilder korrigeras geometriskt och sätt samman till en skalriktig avbildning av marken. Lantmäteriet genomför nya flygningar varje år som täcker ca 30 % av hela Sveriges yta, vilket innebär att södra Sverige och områden längs norrlandskusten fotograferas vartannat medan övriga delar av landet fotograferas med 2–4 års mellanrum. Ortofoto finns att tillgå som färg, svartvit eller infraröd med en upplösning mellan 0,16 – 0,40m.

Vilken nytta kan du ha av ortofoton?

Ortofoton används ofta i kombination med annan geodata och skapar underlag för samhällsplanering, miljöövervakning, planering och uppföljning av markanvändning.

Några exempel på användningsområden:

 • Bakgrundsbild till kartredovisning
 • Inventeringsmaterial för kontroll av aktualiteten i befintliga kartbaser
 • Planeringsunderlag för exempelvis arkitekter och gatukontor
 • Redovisningsmaterial för planer, beslut och idéer
 • Presentationsmaterial för bland annat miljökonsekvensbeskrivningar, och lokaliseringar
 • Material för kommunikation med till exempel allmänhet och politiker
 • Underlag för skoglig inventering, vegetationsinventering och projekteringar

Hur kan du få tillgång till ortofoton?

Beroende på hur din organisation vill använda ortofoton så finns olika lösningar.

 • Kontinuerlig tillgång till ortofoton i era system
  Metria Maps är en snabb och stabil karttjänst som enkelt integreras i era verksamhetssystem. Den ger er tillgång till en rikstäckande sömlös karttjänst med ortofoton över hela Sverige. Tjänsten är optimerad för bästa prestanda och uppdateras kontinuerligt med de senaste bilderna, i takt med att Lantmäteriet producerar dem. Oavsett vilket geografiskt område du tittar på så visas alltid bilder med den bästa tillgängliga upplösningen och aktualitet, från källan Lantmäteriet. Tjänsten kan kompletteras med ett tillhörande skikt med metadata som anger flygfoto-år för bilderna. Läs mer
 • Engångsuttag för ett projekt
  Metria SeSverige är vår e-handelsportal för leverans av geodata. I Metria SeSverige kan du enkelt välja ett område som du vill ladda ner ortofoton inom för att sedan arbeta vidare med dem i dina egna programvaror. De levereras som färg, svartvit eller infraröd och bilderna (jpg och tiff) är georefererade och klara att använda direkt i programvaran. Läs mer


Fråga oss om ortofoton!

Ta hjälp av våra kunniga experter inom geodata. Vi tar fram den lösning som fungerar bäst för er.

RELATERADE ARTIKLAR