Skip to content
2021-11-30 11:55< 1 min lästid

Geodatarapporten 2021

God tillgång till geodata av hög kvalitet är en allt viktigare förutsättning för innovation, digitalisering och hållbar samhällsutveckling hos svenska organisationer. Denna rapport belyser svenska organisationers förmåga att dra nytta av geodata.

Geodatarapporten 2021 visar att:

  • 88 procent uppger att mängden geodata ökar i deras organisation
  • 96 procent ser ett ökat behov av geodata i sin organisation
  • 22 procent anser sig ha tillgång den geodata de behöver.
  • 97 procent anser att geodata skulle kunna skapa ytterligare nytta
  • 28 procent arbetar med avancerade GIS-analyser och bearbetning av informationen

geodatarapporten-2021-hemsida-1121x717

Ladda ner rapporten

Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi rapporten till dig.

RELATERADE ARTIKLAR