Skip to content
Sveaskog får hög kvalitet och leveranssäkerhet med Metria Maps
2022-02-02 13:213 min lästid

Sveaskog får hög kvalitet och leveranssäkerhet med Metria Maps

Statliga Sveaskog är med sina tre miljoner hektar Sveriges största skogsägare. För att bedriva ett omfattande, hållbart och effektivt skogsbruk krävs stora mängder geodata av olika typer. Sveaskog tillgodoser hela organisationens behov av uppdaterad information på ett effektivt sätt med karttjänsten Metria Maps.

Verksamheten omfattar förvaltning av skog, försäljning av timmer, massaved och biobränsle men även naturvård, jakt och fiske samt försäljning av fastigheter. Det innebär ett behov av allt från en detaljerad bakgrundskarta till högupplösta ortofoton.

Mattias Tengbrand är systemförvaltare på stab IT på Sveaskog i Östersund. Han ansvarar för att organisationen har tillgång till den geografiska information (geodata) som de behöver.

- Våra egna data i kombination med externa geodata är en förutsättning för att fatta de beslut som krävs för ett hållbart och effektivt skogsbruk. Vi hanterar stora områden och det är viktigt att kunna göra en riktig bedömning i fält. Geodata ger överblick och förståelse för vad som finns i och kring ett område redan innan vi besöker platsen, förklarar Mattias.

sveaskog-mattas-tengband-2-scaled-1024x1024

Från filleverans till flexibel och snabb webbtjänst

Metria har sedan länge levererat geografisk information till Sveaskog, tidigare som traditionella filleveranser som beställts. Informationen lästes sedan in i olika systems datalager.

- Det var förstås ett tungarbetat sätt att hantera informationen, framför allt med ökande mängder. Vi byggde egna, interna karttjänster men insåg att Metria kunde drifta de tjänsterna mer effektivt. Vi ser att Metria ligger i framkant både vad gäller kvalitet på geodata och geodataleveransen.

Steget till ett helt webbaserat system blev heller inte stort då organisationen redan arbetat i interna webbtjänster. En minst lika stor fördel är den ständiga och snabba tillgången till aktuella data istället för filer som bara uppdateras några gånger om året.

I Metria Maps finns stor flexibilitet för anpassning av informationen. Bakgrundskartan är ett exempel som oftast anpassas helt till kundens önskemål. För Sveaskog är det bland annat viktigt att den innehåller vägbredder och -lutningar, vändplatser och vägbommar som har betydelse för virkestransporterna. De använder också en anpassad fastighetskarta för att exempelvis ta fram fastigheter över en viss storlek.

Applikationer för on- och offline

Sveaskog använder Metria Maps till störst del för bakgrundsdata, generella bakgrundskartor, ortofoton och fastighetsgeometrier i både i OGC- och REST-format (ESRI).

- Tjänsterna används framförallt i webbaserade verksamhetssystem men även i fältsystem offline även om vi fortfarande laddar ner vissa fillagrade data från våra interna servrar, förklarar Mattias.

Snabb och kvalitetssäkrad tjänst

Mattias beskriver samarbetet med Metria som pragmatiskt och flexibelt och är mycket nöjd med tjänsten Metria Maps:

- Det finns många leverantörer som kan leverera kompetens och lösningar på klientsidan men kring lagring och leverans av geodata är utbudet mer begränsat. Det känns tryggt att Metria ser det som sin huvuduppgift.

- Jag tycker att vi ibland fokuserar lite för mycket på gränssnitt och glömmer hur viktig kvaliteten på geodata och snabbheten i själva leveransen är. Har vi till exempel inte koll på geodataformat och spatiala index är det som att försöka bygga hus på kvicksand, det blir inte särskilt effektivt eller stabilt, menar Mattias.

Ännu fler karttjänster i framtiden

Inför framtiden ser Mattias att Sveaskog kommer att satsa ännu mer på karttjänster i olika former, inte bara bakgrundskartor utan även kombinationer av olika datakällor för nya insikter. Han tror också på ett ökat fokus på olika API:er för analyser av kombinationer av egna data och externa data.

- Det händer mycket intressant på geodatasidan just nu, till exempel OGC-API som ersätter WFS och WMS, säger Mattias Tengbrand.

Allt fler väljer webbtjänst för geodataförsörjning

Linus Bruce är produktledare för Metria Maps på Metria. Han ser att allt fler organisationer väljer att gå över till webbtjänst från filleverans:

- I takt med att såväl behov som mängderna av geodata ökar blir det allt svårare för organisationer att själva underhålla en uppdaterad geodataförsörjning. Skogsindustrin, där Sveaskog verkar, är generellt långt framme men vi ser hur tillväxten ökar i många andra branscher, som telekom, energi och finans och försäkring, menar Linus.

linus2-2466x2466-1024x1024

- En stor fördel med Metria Maps är möjligheten att jobba offline. Många av våra kunder jobbar ju i fält, säger Linus.


FAKTA

Om Sveaskog

Sveaskog ägs av svenska staten och arbetar med att förvalta skog och sälja timmer, massaved och biobränsle. I verksamheten ingår även naturvård, jakt och fiske samt försäljning av fastigheter.
Organisationen har över 600 användare i de system som Metria Maps karttjänster informationsförsörjer. Exempel på system är : GISS (Skogligt register och planeringssystem), Rask (produktionsplanering), Skogsvårdsportalen, Fakta (fastigheter och upplåtelser), ArcGIS, Fieldmaps.

Om Metria Maps

Metria Maps är en snabb och stabil karttjänst som integreras i verksamhetssystem och ger tillgång till driftsäkra, uppdaterade och kvalitetssäkrade kartor. Kartorna bygger på aktuella geodata från Lantmäteriet och andra leverantörer, allt i enhetlig kartografi levererat från Metrias egna driftmiljö. Tjänsten kan anpassas efter verksamhetens behov och önskemål.

RELATERADE ARTIKLAR