Geodata och kartor

Geodata för bättre och snabbare beslut

Organisationer, myndigheter och företag inom de flesta branscher fattar dagligen små och stora beslut baserade på geodata. Informationen kommer ofta i form av exempelvis karttjänster och bilder från Metria®.

Att informationsförsörjningen är uppdaterad, relevant och kvalitetssäkrad kan gälla såväl liv som stora ekonomiska värden. Med eget, Sverigebaserat datacenter säkerställer vi såväl drift som kvalitet på en rad tjänster och produkter inom geodata och kartor.

GEODATA FRÅN METRIA

Tillförlitlig informationsförsörjning av alla slags geodata

Metria hanterar, vidareförädlar, kvalitetssäkrar och tillgängliggör dagligen stora mängder geodata från Lantmäteriet och andra leverantörer via vårt datacenter.

Via vårt datacenter levereras kontinuerligt stora mängder information till våra kunder, både som fysiska leveranser och i form av tjänster som integreras i systemlösningar. I datacentret har vi byggt upp och vidareutvecklat lagringsstrukturer, processer, datahanteringsrutiner och kod som syftar till att skapa en kvalitetssäkrad och effektiv hantering av geodata. Allt för att hålla en hög kvalitetsnivå i leverans till våra kunder. Vi jobbar även aktivt med att följa standards inom området.
En stor del av en organisations konkurrenskraft ligger i tillgången till rätt information, med rätt kvalitet, i rätt tid. För att säkerställa en kontinuerlig leverans har Metria utvecklat en stabil infrastruktur med hög förmåga att hantera störningar och leverera tjänster som kan växa med användarnas behov. Med väldokumenterade och standardiserade leveransprocesser säkerställs driften och minimeras risken för fel. Processen kan även omfatta bearbetning, kombinationer av olika datakällor samt förädling. Med egna lokaler i Sverige garanterar vi den fysiska säkerheten både för utveckling och drift. Alla medarbetare är baserade i Sverige och vid behov erbjuder vi skyddsklassade medarbetare och lokaler. I driftmiljön finns multipla skyddslager i form av säkra brandväggar för nätverk och applikationslager. Vi säkerställer kontinuitet genom redundanta datacenter och backuphantering. I datacentret hanterar vi även kunders information på ett säkert sätt.
Vi är specialister inom bland annat geodata, GIS - och fjärranalys samt IT-utveckling. Med vår kombinerade kompetens kan vi erbjuda helhetslösningar för er geodatahantering med målet att säkerställa maximal nytta och effekt av geoinformation i verksamheten. Lösningarna baseras alltid på en analys av era behov som normalt är en kombination av öppna geodata, kommersiellt tillgänglig geodata, våra egenproducerade analysskikt och er verksamhetsdata.
Metria arbetar systematiskt för att upprätthålla god kvalitet, informationssäkerhet och hållbarhet. Vi är certifierade enligt ISO 9001; kvalitet, ISO 27001; informationssäkerhet och ISO 14001; miljö.