Skog

Geodata bidrar till insikter i hela den skogliga processen, från skötsel och att visa hänsyn till ekosystemet i skogen till att planera råvaruförsörjningen och ta fram finansiella nyckeltal.

Skötsel

För att kunna bedriva en aktiv skötsel av skogsinnehavet behövs tillförlitliga beslutsunderlag som visar var insatser ger bäst effekt.

Råvaruförsörjning

Skogsbruk är en geografiskt utspridd verksamhet där logistik står i centrum i allt från att lotsa personal i fält till att få virket från skogen till industrin och sedan ut till kund.

Hänsyn

Hänsynstagande till mark och vatten samt till arter och biotoper som gynnar och stärker den biologiska mångfalden är viktiga arbetsmoment för skogsbranschen.

Vi kan skog

Bland våra 260 medarbetare finns många av landets ledande GIS-experter. Det i kombination med vår verksamhetskunskap om skogsnäringen gör att vi kan hjälpa skogsindustrin att skapa helt nya insikter om verksamheten.

Gustav Arctaedius
GIS- och fjärranalyskonsult

Kundexempel