monster_skog

Du har skogen – vi har kartan

Skog

Vi arbetar med flera ledande företag inom skogsbranschen och vi kan hjälpa dig med alla typer av geografiska analyser och få kontroll över ditt skogsinnehav. Vi hjälper dig att ta fram bra beslutsunderlag vid inköp av virke och i planeringen av skogsvård och avverkning.

Vi på Metria har tillgång till mer geodatainformation än någon annan aktör på den svenska marknaden. Vår långa erfarenhet av systemstöd och vår verksamhetskunskap gör att vi kan ta fram en lösning oavsett hur ditt behov ser ut.

Exempel på tjänster

  • Analyser
  • Data ur nationella vägdatabasen (NVDB)
  • Fastighetsinformation
  • Flyg- och satellitbilder
  • Fornminnesinformation
  • Kvalitetssäkrad kartdata
  • Natura2000 och andra skyddade områden
  • Skogliga grunddata

Tjänster anpassade för din verksamhet

Oavsett hur dina behov ser ut – om du vill få löpande uppdateringar om brandskadad skog, få stöd i skogsvårdande insatser, planera transporter eller kartlägga översvämningar – så kan vi skräddarsy en lösning som passar din verksamhet och ditt sätt att arbeta. Med tillgång till den senaste kartinformationen och våra planeringsverktyg, kan du minska er arbetstid i fält samtidigt som du får ett pålitligt beslutsunderlag. Vilket i sin tur sparar både tid och pengar.

Timmerweb
Timmerweb är ett GIS där du kan hantera alla dina åtgärdsobjekt och på samma gång få tillgång till nödvändig information. Det är ett webbaserat verktyg utformat för skogsföretag som vill minimera administration men samtidigt få det bästa underlaget för planering av skogliga åtgärder. Här kan du enkelt hantera dina virkesinköp, avverkningsplanering, transportplanering och skogsvård.

Metria Maps
Vi tillhandahåller dagligen kartmaterial till våra kunder i skogsbranschen. Dels genom integrerade lösningar i befintliga system och dels i en rad egna fristående tjänster.

Skogliga Appar
Vi har lång erfarenhet av att utveckla appar för skogsbranschen. Vi bygger för alla tillgängliga plattformar. Oavsett om ni behöver en app för era virkesleverantörer, entreprenörer eller för egen fältpersonal så kan vi hjälpa er med detta.

Adressuttag
Med så kallade smarta urval hjälper vi dig att hitta rätt målgrupp för dina utskick eller analyser. Vi hämtar information direkt från Fastighetsregistret och anpassar den efter dina behov. Information som kan utgöra den avgörande skillnaden för om ett utskick träffar rätt.

Till Skogsvårdsstyrelsens viktigaste uppgifter hör att följa upp hur våra svenska skogar sköts samt hur avverkning och återplantering fungerar. Vi har utformat en GIS-applikation där myndigheten får löpande tillgång till kart-, fastighets- och bilddata som används till stöd för skogshanteringen.

Skogsstyrelsen

Relationen mellan Södra och Metria har utvecklats under en lång tid. Idag försörjer vi hela bolagets behov av geodata i form av kartdata och fastighetsinformation. På så sätt har de ständig tillgång till våra senaste uppdateringar samtidigt som tjänster inom konsulting och utveckling av GIS-plattformen har adderats till samarbetet. Tack vare samarbetet med Metria kan Södra stödja sina medlemmar med aktuell information om statusen på skogar, kartor, råd om skötsel, skogsvårdsplaner och så vidare. Södra kan dessutom ge datastöd till företag som arbetar med olika moment inom avverkningen. Till exempel kan företagen som kör de stora avverkningsmaskinerna använda GPS och kartor, för att hindra att avverkningen sker på fel områden. Men även andra företag som är inblandade i skogsvård och avverkning, till exempel transportföretag och vägbyggare, kan få hjälp genom Södras olika kartor.

Södra skogsägarna

monster_skog
Jacob Mörner
Segmentsansvarig Skog 072-0843259 jacob.morner@metria.se