Skip to content
Utforska Sveriges förflutna med våra historiska ortofoton
2024-06-28 14:321 min lästid

Utforska Sveriges förflutna med våra historiska ortofoton

Våra historiska ortofoton med unika bilder framställda ur inskannade flygbilder från 1955 till 1970 och från 1970 till 1985 erbjuder en ovärderlig tidsdokumentation och en fascinerande inblick i hur vårt land såg ut under denna period.

Historiska ortofoton är ett utmärkt verktyg för natur- och kulturmiljövården, samhällsplanering samt jord- och skogsbruksnäringen för att följa förändringar i infrastruktur, miljö och skog fram till idag.

Exempel på användningsområden:


• Uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse
• Identifiering av gamla rågångar
• Underlag för återskapande av våtmarker
• Lokalisering av gamla deponier av miljöfarligt gods
• Analys av andra potentiella miljöproblem

Du hittar mer information om våra historiska orton här.

Historiska orton tillsammans med övriga produkter hittar du i vår e-handel, mer information om hur du kommer igång hittar du här.

 

För mer information

 

Om Metria

Metria erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, geodata, fastighets- och affärsinformation. Vårt erbjudande omfattar hela kedjan från att identifiera kundens behov av geodata, fastighets- och affärsinformation till att samla in, analysera och visualisera data för att skapa insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut.

Metria är sedan våren 2022 en del av Spir Group, en nordisk koncern med cirka 400 anställda i Norge och Sverige. Koncernens bolag skapar tillsammans värde för både offentlig sektor, företag och medborgare genom ett innovativt sätt att hantera, analysera och skapa värde av data. Målbilden är att förbättra den offentliga förvaltningen, hjälpa privata företag utveckla sin verksamhet och erbjuda bättre tjänster till medborgarna.  Med utgångspunkt från offentlig och kommersiell data samt med en djup kunskap om kundernas behov skapas värde genom innovativa tjänster och lösningar.

Mer information om Spir Group finns på www.spirgroup.com.

RELATERADE ARTIKLAR