Skip to content
2021-02-25 13:371 min lästid

OneCo effektiviserar utbyggnaden av fiber med Metria Markkoll

OneCo har tecknat ett avtal med Metria för att använda molntjänsten Metria Markkoll. Tjänsten ska hjälpa OneCo att effektivisera handläggningen av markupplåtelseavtal i samband med utbyggnad av fibernät i Torsby.

OneCo ska på uppdrag av Telia genomföra utbyggnaden av fibernät i Torsby. Projektet berör totalt 350 fastigheter och hanteringen av markupplåtelseavtal med fastighetsägarna är en omfattande process. Processen sker idag i många olika system med manuella arbetssätt och en bruten informationskedja, vilket leder till kvalitetsbrister och att processen tar lång tid.

- Vi ser att det finns många positiva effekter av att digitalisera arbetet med markfrågor. Vi har stora förhoppningar på att tjänsten kommer hjälpa oss att ersätta manuella steg, höja kvalitén på avtalen, förbättra dialogen med fastighetsägarna och därigenom effektivisera hela processen. Säger Magnus Einevik, Projektledare, OneCo Networks AB

Metria Markkoll är en ny molntjänst från Metria som är utvecklad för att digitalisera, automatisera och effektivisera processen kring markfrågor – från idé och projektering, via samråd, till beredning, markåtkomst och förvaltning.

- Vi ser samarbetet med OneCo som ett startskott på ett längre partnerskap som ger oss möjlighet att vidareutveckla tjänsten i ett tätt samarbete med en ledande aktör inom området, säger Jonny Siikavaara, Produktledare Metria.

Läs mer om Metria Markkoll

Om OneCo Networks AB

OneCo Networks AB har cirka 400 anställda i Sverige och en årlig omsättning på cirka 700 miljoner SEK med leveranser främst till telekom- och energimarknaden.

Förutom projektleveranser av fibernät och mobilnät har företaget drifts- och underhållsavtal med flera nätägare av telekommunikation och elnät. Bolaget ägs av norska industrikoncernen OneCo.

RELATERADE ARTIKLAR