Skip to content
2022-02-15 13:302 min lästid

Frustrerad över hanteringen av markupplåtelseavtal?

Frustrerad över hanteringen av markupplåtelseavtal för era fibernät?
Nyfiken på hur den kan automatiseras?

Utbyggnaden av fibernäten i Sverige fortsätter och i det arbetet är framtagande av korrekta markupplåtelseavtal ett viktigt moment. Idag hanteras informationen många gånger manuellt i markägarförteckningar i Excel. Det tar tid, kostar pengar och gör det svårt att få överblick och kontroll på aktuell status i projekten.

Långa sträckor med många fastigheter

Den ambitiösa planen att öka fibertäckningen i Sverige innebär att projekten ofta går över långa sträckor och berör många fastigheter. På grund av hänsyn till natur, miljö och kultur är ändringar vanliga vilket innebär att nya fastigheter tillkommer och andra faller från. Bara det är ett viktigt moment som kan vara svårt att hålla reda på.

Gräver vi på fastigheter där tillstånd och avtal är klara?

Dagens arbetssätt innebär svårigheter att få överblick över vilka markägare som signerat avtal och där markarbeten kan påbörjas. Felaktiga beslut kan leda till onödiga konflikter med markägare och blir i slutändan ett problem för ledningsägare och rättighetsinnehavare. De legala aspekterna av att ha skyddat sin infrastruktur har förstås ett stort värde.

…och så det här med GDPR…

I manuellt hanterade markägarförteckningar finns många personuppgifter som är nödvändiga för att upprätta markupplåtelseavtal. Hur sparas dessa? Klarar hanteringen GDPR? Cloud act? Innebär den manuella personuppgiftshanteringen i olika Excel-filer ökad risk för personuppgiftsincidenter och sanktionsavgifter?

Kan du följa projektets framdrift?

Som nätägare och beställare kanske du får veckovisa rapporter i olika Excelfiler. De har ingen koppling till kartan och det är omöjligt att visuellt bedöma framdrift och färdiggrad. När projekt rapporteras som slutförda kan det vara svårt att bedöma om erforderliga avtal verkligen är tecknande. Markförlagda kablar utan rättigheter medför risker för framtida driftstörningar. Markägare som lever i tron att inget är nergrävt i sin mark kan utföra andra arbeten och skadar därmed viktig infrastruktur.

Det finns ett bättre sätt!

På Metria är vi väl bekanta med den ofta långa process med många markägarkontakter som infrastrukturprojekt innebär. Genom att automatisera och effektivisera manuella moment frigörs viktig tid.

Med molntjänsten Metria Markkoll genereras markupplåtelse- och nyttjanderättsavtal automatiskt, skickas till markägare och kan sedan skrivas in vid Lantmäteriet. Det blir enklare att skapa de avtal som behövs och du kan vara trygg med att rätt avtal tecknats med alla berörda markägare och att uppgifterna hanteras enligt GDPR.

Nyfiken på att veta mer?

Vill du också spara tid, öka kvaliteten och få bättre kontroll i det krävande arbetet med markåtkomst?. Se på en sex minuters film där André Öberg, produktledare på Metria, beskriver möjligheterna med en obruten digital kedja genom hela processen från projektering till förvaltning. 

andre-oberg-3092x3092-200x200

André Öberg
Produktledare
0101218419
andre.oberg@metria.se

RELATERADE ARTIKLAR