Skip to content
Flygfoto över bostadsområde
2022-02-14 13:231 min lästid

Vem äger fastigheterna?

En ägarförteckning innehåller uppgifter om vilka som äger de valda fastigheterna. Det kan t ex vara fastigheter som ligger inom ett detaljplaneområde, korsas av en ledningsdragning eller ligger inom ett upptagningsområde.

Att få fram uppgifter om ägare till fastigheter inom ett visst område finns det behov av i många olika sammanhang.

  • Vilka fastighetsägare berörs och behöver informeras om den planerade vattenavstängningen?
  • Hur hittar vi de lagfarna ägarna som vi behöver teckna markupplåtelseavtal med i samband med utbyggnaden av vårt fibernät?

Kartan förenklar urvalet

I FastighetSök med Kartstöd Premium är det enkelt att välja de fastigheter man önskar ägarförteckning för i en karta. Urvalet görs genom att man ritar en geometri (cirkel, linje eller polygon) som markerar fastigheterna. Det går också att addera en buffert runt geometrin för att också välja angränsande fastigheter.

Kartstödet ger också möjlighet att hitta rätt fastighet utan att känna till adress eller fastighetsbeteckning.

fsok_karta-2-1271x780

Ägarförteckning för alla valda fastigheter

När fastigheterna är valda skapar ni enkelt en ägarförteckning för de aktuella fastigheterna. Ägarförteckningen innehåller namn, personnummer/organisationsnummer, ägarandel och adress till de lagfarna ägarna och i förekommande fall tomträttsinnehavare.

Fler lösningar

Har ni behov av ytterligare kartunderlag, t ex VA-kartan eller permanentboendelager, för att kunna göra rätt urval av fastighetsägare? Då kan Metria GeoVis vara en lämplig tjänst för er.

Eller behöver ni ett handläggarverktyg som säkerställer att markupplåtelseavtalen blir korrekta kan Metria Markkoll vara lösningen.

RELATERADE ARTIKLAR