Skip to content
2020-06-11 11:34< 1 min lästid

En sammanhållen process för uppföljning av miljöpåverkan

Uppföljningen av miljöeffekterna under ett infrastrukturprojekt är ofta omfattande – både i antal miljömätningar som genomförs och de rapporter som ska skickas till tillsynsmyndigheterna.

Miljöpåverkan följs upp genom projektet alla faser – från planering till bygg och drift. Detta sker genom kontrollprogram som kontrolleras av tillsynsmyndigheten. Vi har hjälpt Region Stockholm att få ett digitalt stöd i genom hela processen – från insamling och validering av miljödata till rapportering och redovisning till både interna och externa intressenter under den pågående utbyggnaden av tunnelbanan.

De har fått en sammanhållen process för att genomföra ett kontrollprogram, som har förenklat:

  • insamling, granskning och godkännande av mätdata
  • uppföljning av konsekvenserna av insamlat mätdata
  • redovisningen till tillsynsmyndigheterna

Behöver ni effektivisera er uppföljning av miljöeffekterna? Lyssna på vårt webbinar där vi delar vi med oss av våra erfarenheter från projektet.

Se webbinar

RELATERADE ARTIKLAR