Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Informationssäkerhet allt mer kritiskt – och utmanande

Idag förlitar vi oss nästan enbart på digital information för att samhället ska fungera. Den snabba utvecklingen skapar nya sårbarheter och behovet av att skydda och hantera data säkert är stort. Det ställer höga säkerhetskrav på företag och myndigheter.

Tillgång till rätt information en konkurrensfördel

En stor del av en organisations konkurrenskraft i tillgången till rätt information, med rätt kvalitet, i rätt tid. Framgången i hanteringen av de stora datamängderna ligger i förmågan att förvandla data till kunskap som kan skapa affärsnytta för organisationer.  Ökade mängder information, ökad komplexitet och en ökad hotbild från omvärlden skapar nya sårbarheter.

Ökade mängder information - en utmaning för många organisationer

Digitaliseringen skapar stora mängder helt ny information, detta har lett till att många verksamheter drunknar i data utan att lyckas sålla, analysera och skapa värde. GIS Rapporten 2019 visa att 64 % av respondenterna har svårt att hitta den geodata de behöver för sitt arbete, och så många som 71 % uppger att de har svårt att avgöra kvalitén på informationen. Konsekvenserna av detta blir att det är svårt för organisationen att ta säkra beslut som bygger på tillförlitliga fakta.

Tillförlitliga beslut baseras på uppdaterad och relevant information

Grunden för tillförlitliga beslut är en informationsförsörj­ning som säkerställer uppdaterad, relevant och kvalitets­säkrad information. Det innebär att samla in, skapa, hantera, analysera och tillgängliggöra geodata på ett strukturerat sätt – vare sig det handlar om information om verksamheten eller information om omvärlden. För att tillgängliggöra informationen för organisationen krävs rutiner och processer för att hämta hem den, kvalitets­säkra den och hålla den uppdaterad.

Systematiskt arbete

Med ett systematiskt informationssäkerhetsarbete för verksamhets- och samhällskritiska data får organisationen kontroll över sin information och kan säkerställa tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet.

  • Tillgänglighet – systemet ska säkerställa en kontinuerlig leverans och vara driftsäkert och stabilt. Tillgänglighet och prestanda ska anpassas efter användarens behov.
  • Riktighet – den lagrade informationen ska vara korrekt och fullständig. Informationen ska varakvalitetssäkrad, uppdaterad och relevant. Strukturerad insamling, hantering och lagring av information och en central kvalitetskontoll är viktiga delar. En annan viktig del är uppdaterad metadata. För att säkerställa detta sätts höga krav på informationssarkitekturen.
  • Konfidentialitet – systemet ska säkerställa att behöriga, och endast de, får åtkomst till informationen.
SE WEBINAR:

Vad krävs krävs för att hantera geodata säkert?

Vi har under de senaste åren tagit ett helhetsgrepp kring informationssäkerhet och skapat en fungerande långsiktig process för att erbjuda våra kunder det skydd de behöver. Under detta webinar delar  vi med oss av våra erfarenheter och reder ut vad som krävs för att arbeta systematiskt med informationssäkerhet för organisationens informationstillgångar.

Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi dig en länk till de inspelade webinaret.

Vi är certifierade

2019 blev Metria certifierade enligt den internationella standarden inom både informationssäkerhet, ISO 27001 och kvalitet, ISO 9001.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa din organisation. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Jonas Berglin
Affärsområdeschef GIS/GIT
Lars-Erik Lugnet
Arkitektur & Systemledning
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.