Skip to content
Vad krävs för att uppfylla kraven i Inspire - nu och i framtiden?
2020-05-20 10:40< 1 min lästid

Vad krävs för att uppfylla kraven i Inspire - nu och i framtiden?

Inspire är ett EU-direktiv som syftar till att bygga upp en europeisk infrastruktur för geodata. Det svenska genomförandet ska resultera i ett sammanhängande system - en infrastruktur - som gör det lättare att komma åt och utbyta digitala geodata. Infrastrukturen ska omfatta användbara geodata och verksamheter och åtgärder som påverkar människors hälsa eller miljö.

Direktivet började gälla 2007 och har genomförts i flera steg och planen är att det ska vara fullständigt uppbyggt till 2021. Många av de informationsansvariga myndigheter har gjort ett omfattande arbete för att tillgängliggöra geodata och tjänster. Arbete kräver att myndigheten både har expertkompetens inom området och en teknisk infrastruktur som stödjer direktivets krav.

Vill du lära dig mer?

Se på vårt inspelade webbinar där vi går igenom våra erfarenheter från att ha hjälpt många myndigheter att upprätta den geodatainfrastruktur som krävs för att tillgängliggöra geodata enligt direktivet.

RELATERADE ARTIKLAR