Skip to content
Sveriges marktäcke kartläggs genom Nationell marktäckedata
2020-04-07 08:001 min lästid

Sveriges marktäcke kartläggs genom Nationella marktäckedata

Nationella marktäckedata (NMD) ger grundläggande information om hur landskapet ser ut och förändras över tid. Information om vad som täcker markytan; skog, bebyggelse, vatten, våtmark, hav, öppen mark osv, har stort värde och är något som många aktörer inom miljöområdet har användning för.

Metria har på uppdrag av Naturvårdsverket genomfört den nationella marktäckekarteringen genom att inhämta och bearbeta extremt stora datamängder från satelliten Sentinel-2. De optiska satellitbilderna kombinerades med laserdata och befintliga kartdata som tillsammans bildat basen för en heltäckande nationell marktäckedata.

En dynamisk bild av landskapet

Nu har arbetet börjat med att ta fram metoder för att kontinuerligt kunna uppdatera NMD så att det bildar en dynamisk representation av Sveriges landskap. Det innebär bearbetning av stora datamängder, utveckling av nya verktyg baserade på AI och användning av nya tekniska plattformar för tunga beräkningar.

Film om projektet från Rymdstyrelsen

Se filmen som tagits fram av Rymdstyrelsen om hur vi har genomfört den nationella marktäckekarteringen. Här kan du även se film om hela projektet hos Rymdstyrelsen.

film-metria-nmd


Webinar om projektet

Är du nyfiken på att veta mer, välkommen att titta på vårt på vårt webinar “Satellitdata gör Sverige dynamiskt”

Läs fler artiklar om Nationella Marktäckedata

Ladda ner Nationella Marktäckedata (hos Naturvårdsverket)

RELATERADE ARTIKLAR