Skip to content
Så hjälper vi Vattenfall mot en fossilfri framtid
2020-02-26 08:502 min lästid

Så hjälper vi Vattenfall mot en fossilfri framtid

Fossilfritt inom en generation är Vattenfalls ambitiösa mål. För att nå dit är vindkraften avgörande. Metria har skapat den GIS-lösning som hjälper Vattenfall att besluta var de ska utveckla sina vindkraftparker för högsta energieffektivitet och lägsta miljöpåverkan.

Omfattande projekt

Vindkraftsparker är omfattande projekt med stora investeringar och beslut som påverkar människor, natur och miljö under många decennier. Därför är det helt avgörande att hitta precis rätt platser. Där det blåser tillräckligt och där man inte stör miljö, naturliv och människor. Just det här hjälper tjänsten WindGIS Vattenfall att lyckas med.

– Den stora fördelen med WindGIS är att det är ett lättanvänt verktyg för våra vindkraftsutvecklare som låter dem ta en mängd beslut på egen hand utan att behöva rådfråga en GIS-specialist, berättar Anthony Hunt, Head of GIS inom Vattenfalls affärsområde Vind.

Han fortsätter:
– Det kan vara detaljerade mätningar som hur långt det är mellan till exempel vindkraftverkens turbiner och ett visst hus. Men vi använder också tjänsten för att skapa en nationell applikation – istället för att bara se varje specifikt projekt – och då fungerar det som en vindkarta för hela Sverige. Det ger en bra uppskattning av vilka platser som är allra bäst för att utveckla vindkraften.

All information i en och samma tjänst

I WindGIS har Vattenfall mellan 15 och 20 projekt, vart och ett med specifik information för just den platsens läge, som man kan slå på och av. Vindkraftsutvecklarna kan snabbt se uppgifter om topografi, vegetation, fastigheter, vägar och förstås vind. De kan också se var det finns fornlämningar, riksintressen, skyddsvärda djurarter och andra värden de behöver ta hänsyn till när de planerar och projekterar vindkraftsparker. Det är enkelt att zooma in, zooma ut och göra utskrifter att visa intressenter och beslutsfattare.

– Vi kan skapa egen data och egna kartor i applikationen. Det är också praktiskt att kunna ladda ner kartor och ta med offline om vi behöver göra något ute på fältet, där det inte alltid finns nätanslutning. Det är stor hjälp när vi ska installera till exempel en övervakningsmast eller ett vindmätningsverktyg. De data vi matar in på plats kan vi sen synkronisera tillbaka till tjänsten när vi är tillbaka på kontoret.

Anthony Hunt säger att WindGIS är väldigt bra uppbyggt och att han uppskattar Metrias djupa kunskap om GIS.
– Deras tekniska support håller alltid mycket hög standard och vi har stort förtroende för att Metria kan lösa eventuella frågeställningar som uppstår, som kan vara tekniskt ganska komplicerade.

Metria har också hjälpt Vattenfall att utveckla särskilda widgets som de har haft behov av, berättar Anthony Hunt.

– Så fort det är något vi vill utveckla har vi en väldigt bra och fruktbar kommunikation med Metria. De kan verkligen det här med GIS och kommer med utmärkta idéer på egen hand som hjälper oss att ständigt utveckla och förbättra verktyget.

RELATERADE ARTIKLAR