Skip to content
Klimatutmaning_testklipp
2022-09-13 16:491 min lästid

Nu startar vi faktainsamlingen till Geodatarapporten 2022

Berätta för oss och bidra till Metrias Geodatarapport!

Sverige står inför stora utmatningar för att ställa om till ett hållbart samhälle. En aktuell fråga handlar om hur organisationer minskar sin påverkan på klimatet samtidigt som de förbättrar sin motståndskraft mot klimatförändringar.

Vi startar nu faktainsamlingen till Metrias årliga geodatarapport. I år fokuserar rapporten på hur analyserad data hjälper verksamheter att förstå och agera på utvecklingen inom klimatområdet. Vi vill gärna veta mer om hur din organisation arbetar inom området.

Som tack för att du deltar i undersökningen skickar vi Geodatarapporten till dig innan den publiceras offentligt.

För mer information

 

Om Metria

Metria erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, geodata, fastighets- och affärsinformation. Vårt erbjudande omfattar hela kedjan från att identifiera kundens behov av geodata, fastighets- och affärsinformation till att samla in, analysera och visualisera data för att skapa insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut.

Metria är sedan våren 2022 en del av Sikri Group, en nordisk koncern med cirka 400 anställda i Norge och Sverige. Koncernens bolag skapar tillsammans värde för både offentlig sektor, företag och medborgare genom ett innovativt sätt att hantera, analysera och skapa värde av data. Målbilden är att förbättra den offentliga förvaltningen, hjälpa privata företag utveckla sin verksamhet och erbjuda bättre tjänster till medborgarna.  Med utgångspunkt från offentlig och kommersiell data samt med en djup kunskap om kundernas behov skapas värde genom innovativa tjänster och lösningar.

Mer information om Sikri Group finns på www.sikrigroup.com.

RELATERADE ARTIKLAR