Skip to content
Metria Miljökoll effektiviserar miljödata i tunnelbanans utbyggnad
2023-06-12 09:254 min lästid

Metria Miljökoll effektiviserar miljödata i tunnelbanans utbyggnad i region Stockholm

Region Stockholm använder sedan juni 2020 tjänsten Metria Miljökoll i Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana. I projektet ingår att mäta, analysera och följa upp miljödata för miljötillstånd och miljöprövningsvillkor i tunnelbanans utbyggnad.

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana är ett historiskt beslut som ska resultera i nya linjer till Barkarby, Solna och Nacka. Planen är att trafiken ska börja rulla på de nya linjerna mellan 2026 och 2030. Eftersom tunneln ligger under grundvattennivån läcker vatten in i anläggningen. Om det inte hanteras på rätt sätt kan det skapa marksättningar som i sin tur påverkar byggnader, vägar och servisledningar.

Koll på hur omgivningen påverkas

Omgivningspåverkan följs upp genom kontrollprogram för bland annat grundvatten som kontrolleras av olika tillsynsmyndigheter. Region Stockholm är ålagda att genomföra löpande miljömätningar under hela planerings- och byggfasen och vid behov när tunneln är i drift. Det handlar om att mäta och ha koll på hur byggnationen påverkar grundvattennivån, sättningar i marken, inläckage, infiltration och vattenkemi.

matning-av-grundvattenniva3-bild-av-lisa-tejde-fran-bergab_smaller-1023x1364

Mätning av grundvattennivå3, bild av Lisa Tejde från Bergab.

Molntjänst för miljömätningar

För att hålla koll på grundvattennivåerna under hela tunnlarnas livstid och sköta mätningarna på ett effektivt sätt har Region Stockholm upphandlat Metria Miljökoll som är en molntjänst för miljömätningar.

Löpande kontroll och mätning

Med stöd av molntjänsten för miljömätningar övervakar Region Stockholms mätingenjörer en mängd mätpunkter och hydrogeologer övervakar trender över tid. Man håller ögonen på trender för omgivningspåverkan, som till exempel om grundvattennivåerna i ett visst område har ökat eller minskat.

avvagnin-for-rorelser-bild-av-evelina-gallon-pa-bergab_smaller-1023x1364

Avvägnin för rörelser, bild av Evelina Gallon på Bergab.

Sara Stahloch Anders Mejner arbetar med Miljökoll åt Region Stockholm sedan starten. Sara är GIS- och Fjärranalytiker och har rollen som systemadministratör, samt är verksamhetsspecialist och representant i utvecklingen av Miljökoll. Anders har jobbat länge med insamling av grundvattennivåer och har varit med och gjort kravspecifikationen för Miljökoll.

Det miljödata som Region Stockholm mäter i tunnelbanans utbyggnad är grundvatten, rörelse i mark, vattenkvalitet, inläckage och infiltration med cirka 4800 mätpunkter

I Miljökoll sätts åtgärdsnivåer som styr infiltrationsnivåer med referensdata från SMHI. Grundvattennivån avgör om åtgärdsnivån eller larmnivå överskrids.

matning-av-grundvattenniva2-bild-av-lisa-tejde-fran-bergab_smaller-600x800

Mätning av grundvattennivå2, bild av Lisa Tejde från Bergab.

Det finns totalt närmare 200 användare i Miljökoll varav cirka 50 som är inne dagligen i tjänsten. Användarna är mätrapportörer i fält, tillståndshandläggare som granskar och analyserar, samt observatörer som kontrollera och exporterar data till tillsynsmyndigheterna.

- Miljökoll är ett digitaliserat och kvalitetssäkrat system som är användarvänligt och snabbt att jobba i. Det är en mycket funktionell tjänst med en effektiv arbetsprocess för att ha kontroll på miljödata.Mätrapportörer får larm från Miljökoll i fält om ett värde överskrids och kan snabbt sätta in åtgärder,säger Anders.

- Det finns mycket data i systemet och många mätpunkter som justeras. Miljökoll gör det lätt att strukturera och analyser alla mätningar och rapporteringar som sker per vecka, månad och kvartal, säger Sara.

Systemutveckling för miljömätningar i infrastrukturprojekt

Det första system som användes i Sverige för att samla in och analysera miljödata var Trafikverkets system TMO för byggnation av Hallandsåstunneln mellan 1992–2015. Därefter användes och vidareutvecklades systemet för infrastrukturprojekten Citybanan, E4 Förbifart Stockholm och Västlänken.

Förvaltning för Utbyggd Tunnelbana använde TMO från projektstart men Trafikverket beslutade att lägga ner vilket då ledde till att Region Stockholm definierade och utvecklade ett eget system. I och med det involverades Metria hösten 2019 och nio månader senare lanserades Miljökoll i början av juni 2020.

- Det var en rekordsnabb utveckling att få ett nytt system i drift på så kort tid! Region Stockholm migrerade data till Miljökoll vilket gick smidigt. Vi har gjort ett parallellt utvecklingsarbete och en del mindre uppdateringar under de här tre åren som vi använt Miljökoll. Vi har förbättrat arbetsprocessen för tillståndshandläggarnas granskning med grafer och observatörerna har fått ny behörighet. Dessutom har vi effektiviserat inrapportering och infört larm som syns direkt när värden rapporteras in i fält, berättar Sara.

Miljökoll kom med API (Application Program Interface) och fungerar som en bro mellan två system som används för att visa mätobjekt i andra system. API är ett automatiserat och effektivt sätt att läsa in data om till exempel grundvattenrör.

- Det är positivt att vi inte har behövt göra speciellt mycket uppdateringar i systemet. Vi har fått ett system enligt våra krav och då har inte så mycket ny funktionalitet utan bara en del anpassningar.

Fakta om Metria Miljökoll - ett digitalt stöd för miljömätningar

Metria Miljökoll är ett digitalt stöd för att samla in, granska, validera och rapportera miljödata. Miljökoll syftar till att ha kontroll, kontinuerligt mäta och upptäcka risker i olika typer av infrastrukturprojekt som grundvattennivå, infiltration och ytvattenmätning.

Tjänsten är utvecklad för att stödja genomförande och uppföljning av kontrollprogram i syfte att följa upp miljöpåverkan av exempelvis en industriell verksamhet eller under ett infrastrukturprojekt.

Det handlar bland annat om att mäta och kontrollera påverkan på grundvattennivån, vattentemperatur och sättningar i marken och vattenkemi samt följa upp inläckage och infiltration.

Med Metria Miljökoll får användaren stöd att sätta upp och genomföra sina kontrollprogram där alla mätobjekt och mätparametrar registreras, grupperas och delas in lämpliga mätrundor. Mätrapportörer registrerar uppmätta värden i fält direkt med mobilen och får larm och påminnelser visualiseras i tjänsten. Handläggare och observatörer granskar och analyserar inregistrerat mätdata och jämföra över tid och olika platser. Mätresultat kan visualiseras i grafer med referensdata i tjänsten från SMHI.

Läs mer om Metria Miljökoll

RELATERADE ARTIKLAR