Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Geodata allt mer kritiskt – men bara 35 % har en strategi

Med geografisk data kan vi bygga ett bättre Sverige och få digitaliseringen att tjäna människa och miljö. Geodata är dessutom en konkurrensfördel. Men GIS-rapporten 2019 visar att få svenska organisationer maximerar fördelarna i en allt mer uppkopplad värld.

Vi är mitt inne i en omställning till en värld där det mesta är uppkopplat - från människor till fordon, byggnader och industriprocesser. Utvecklingen inom Internet of Things gör att vi, med hjälp av geodata och sensorer, kan skapa smarta världar inom en mängd olika områden. Smarta städer, smarta hem och smart logistik. Allt fler molntjänster, ökad automatisering och AI (artificiell intelligens) öppnar helt nya användningsområden för geodata.

Rätt använd geodata bygger Sverige bättre

  • Digitaliseringen gör oss effektivare – om vi har rätt geodata. Som när energibolagen ska byta ut sina elmätare. Var står de egentligen? Vilka är i störst behov av underhåll och hur ska rutterna smartast läggas upp för dem som ska göra jobbet?
  • Geodata hjälper oss att planera för att möta framtidens energibehov, var ska vi placera solceller och vindparker för bäst effekt och kostnadseffektivitet.
  • När vi i hög takt bygger nya bostäder hjälper geodata oss att se var vi ska bygga för att inte störa miljön och för att människor ska få trygga resvägar.
  • Med geodata kan vi kartlägga den svenska skogen, kusten och städerna så att vi fattar rätt beslut för att möta klimathotet.
  • När klimatet förändras med skogsbränder och översvämningar som följd är tillförlitlig geodata avgörande för att minimera samhällets sårbarhet och planera, förebygga och krishantera säkert

Endast 6 % har en optimerad GIS-användning

I GIS-rapporten 2019 har Metria undersökt hur väl svenska organisationer lyckas utnyttja kraften i geografisk information genom att ställa frågor till 200 respondenter.

Bara hälften av organisationerna har en GIS-strategi (GIS = geografiskt informationssystem). Lika många hanterar sin information i silos, något som hindrar dem att få fullt värde av sin geografiska data. Så få som 6 % har en GIS-användning som är strategiskt optimerad för just deras verksamhet.

Slutsatser i GIS-rapporten

  • 45 % av organisationerna har en central GIS-samordning.
  • Bara 6 % av organisationer har en GIS-användning som är strategiskt optimerad för deras verksamhet.
  • De 35 % av organisationerna som har en GIS-strategi får mer nytta av sin geodata.
  • Hälften av målgruppen (49 %) har sin GIS-data utspridd i olika system.
  • Många av de som använder GIS mer sällan har svårt att hitta rätt data och 71 % har svårt att avgöra kvaliteten på informationen.

Ladda hem GIS-rapporten 2019

Nyfiken på att veta mer?

Se webinar om GIS-Rapporten
Taggar:Geodata
Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.