Skip to content
Var finns det gallringsbehov?
2020-02-25 08:491 min lästid

Var finns det gallringsbehov?

Att gallra i rätt tid i rätt områden är avgörande för att få livskraftig skog med hög virkeskvalitet.  För sen gallring ökar dessutom risken för snöbrott och stormskador.

Resurskrävande att manuellt bevaka

Något många skogsägare och skogsförvaltare brottas med är att skaffa sig en bild av var gallringsbehovet är störst. Skogen täcker stora arealer och behovet av gallring förändras hela tiden i och med att skogarna växer. Det är resurskrävande att manuellt bevaka det skogliga tillståndet och det är svårt att få en heltäckande bild över gallringsbehov på större områden där man inte har tillgång till uppdaterade skogliga data.

Nya data och smartare analyser

Förmågan att samla in skoglig information har ökat de senaste åren. Det har gjort att datamängden inom skogsnäringen har exploderat. Insamling av data med satelliter, flyg, drönare samt markburna enheter ger bra och uppdaterad information om skogen. Skördardata, laserskanning och satellitbilder skapar nya möjligheter för smarta analyser inom skogsnäringen.

AI skapar helt nya möjligheter

Med hjälp av AI blir det möjligt att snabbt på stora arealer identifiera gallringsbehovet. Metria har utvecklat en metod där ett neuralt nätverk tränas upp för att identifiera ytor med gallringsbehov.

Modellen tränas utifrån en mängd olika dataset där bland annat skördardata och laserskanning ingår och bedömer sedan var det finns störst sannolikhet för gallringsbehov.

gallring-1_ratio-1x1_1080x1080-1024x1024

Resultatet underlättar resursallokering

Resultatet av analysen kan användas för att förstå hur stort gallringsbehovet är inom ett specifikt verksamhetsområde. Informationen underlättar också resursallokering och ger samordningsvinster.

Även vid skogsbruksplanläggning kan informationen ge ett bra stöd när den skogliga indelningen skall göras. Det gör att fältpersonalen kan disponera sin tid effektivare i fält.

Läs mer om hur geodata bidrar till insikter i hela den skogliga processen

 

Se webinar

Här kan du se vårt webinar "identifiering av gallringsbehov i skog med AI

Webinar: Identifiering av gallringsbehov i skog med AI

 

RELATERADE ARTIKLAR