Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår sajt. Läs mer här.

Jag accepterar

Fatta smartare beslut med hjälp av geodata

Världen vi lever i förändras ständigt, nu med större hastighet än förr på grund av globalisering, urbanisering och digitalisering.

I en allt mer digital verklighet krävs ett nytt sätt att se på världen: som uppkopplad och sammanlänkad. Geodata sätter förändringar i sammanhang och bidrar med nya insikter som kan skapa lösningar på många av framtidens samhällsutmaningar. Genom att analysera, förädla och visualisera geografisk information kan  verksamheter fatta välgrundade och hållbara beslut i verksamhetskritiska frågor. 

En korrekt visualiserad verklighet, automatiserad analys och expertkunskap är receptet för insikter som ritar om kartan - det vill säga insikter som leder till smartare beslut.

Geografiska data nyckel till insikter 

Möjligheten att samla in, hantera och analysera stora datamängder med den geografiska positionen som gemensam nämnare gör att komplexa samband kan upptäckas. Men stora mängder ostrukturerade data ökar behovet av automatiserad analys i kombination med expertkunskap om hur och vad informationsmängderna kan användas till. 

Genom att ta fram, förädla och kvalitetssäkra geodata som underlag kan smartare beslut fattas om exempelvis var 

  • bostäder ska byggas 
  • infrastruktur läggas 
  • industrier etableras 
  • naturvård prioriteras
  • verksamheter expandera 

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess

Sveriges befolkning växer och trycket på samhällets bostadsbyggande ökar. En välordnad försörjning av geodata genom hela samhällsbyggnadsprocessen är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en effektiv, obruten digital kedja.  Den digitala kedjan innebär bland annat digitala och korrekt uppdaterade detaljplaner, primärkartor och nybyggnadskartor som grund för beslut hos kommuner och kommersiella fastighetsutvecklare. 

Rätt information avgörande för tillförlitliga beslut 

GIS-rapporten 2019som bygger på en undersökning gjord hos 200 organisationer, visar att det är få som har utvecklat GIS till dess fulla potential. Så många som 71 procent av organisationerna upplever att det är svårt att avgöra kvaliteten på informationen och 64 procent har svårt att ens hitta den. Det är förstås ett slöseri att inte utnyttja informationen och förvalta investeringarna i GIS-system. En effektiv och värdeskapande geodataförsörjning ger insikter som ritar om kartan.   

Öppna data och kvalificerade tjänster ger smartare beslut 

En utmaning när utbudet av öppna data ökar är att välja rätt data för ett visst behov. Att vidareförädla och tillgängliggöra datan i lättanvända och förståeliga format är nödvändigt för att utveckla kvalificerade tjänster och effektiva system. Öppna data är en viktig pusselbit för effektivisering av samhällsbyggnadsprocessen och ger stor samhällsekonomisk nytta över tid. 

Metria hanterar dagligen stora mängder öppna data. Vi är starka förespråkare för att använda den till tjänster och system som utvecklar våra kunders verksamheter och affärer genom smartare beslut men som också leder Sverige till en plats i den internationella täten. 

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa er med analyser för att skapa nya insikter för er organisation. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig!

Vill du ha fler insikter?

Skriv din e-postadress så signar du upp för prenumeration på vårt nyhetsbrev.