Intelligent geodatastyrning

visar vägen till era verksamhetsmål

All data måste hanteras, analyseras och omvandlas till insikter för att vara värdefull. Värdefull data gör nytta och skapar värde till organisationer, såväl offentliga som privata. Det är en hjälp för verksamheter att uppnå sina mål.

Användningsområdena för geodata, det vill säga information om platsers egenskaper, är i det närmaste oändliga och skär genom alla verksamhetsområden. Med intelligent geodatastyrning tar Metria de grepp som behövs om en organisations geodatahantering baserat på typ av verksamhet och vad som ska uppnås.

Vår vardag består av att skapa, samla in och analysera stora mängder geodata. Vårt erbjudande omfattar därför hela kedjan från att identifiera organisationens behov till att omvandla datan till insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut.

Kort sammanfattat arbetar vi med att

  • säkerställa försörjning av rätt geodata på ett säkert sätt
  • skapa insikter genom att koppla data till affärsprocesser, analysera och skapa lösningar som gör den användbar för organisationen.

Dessa insikter ska leda till beslut som stämmer med den aktuella verksamhetens målbild som ju dels skiljer sig mellan olika organisationer, dels över tid.

  • För ett fastighets-, försäkrings- eller skogsbolag kan det vara affärsnytta.
  • För en kommun kan det vara samhällsnytta.
  • För ett statligt verk, exempelvis Naturvårdsverket, kan det vara miljönytta.

En cyklisk process

Samhälle och näringsliv förändras ständigt i takt med att datadriven kunskap ökar. Därför är intelligent geodatastyrning en cyklisk process som aldrig tar slut. Som helhetsleverantör utvecklar Metria verksamheter så att geodata och GIS ger effekt i hela organisationen. Långsiktighet och kostnadseffektivitet gör oss till en strategisk samarbetspartner över tid.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur geodata kan användas i er organisation.