Verksamhetssystem

Säkra konkurrenskraften med geodata i digitala tjänster

Att visualisera, kartlägga och analysera geodata systematiskt är en hjälp för att fatta mer underbyggda beslut och få en djupare förståelse för verksamheten.

Med system och lösningar som digitaliserar, effektiviserar och gör värdefull information tillgänglig i organisationen säkerställs den konkurrenskraft som krävs idag och imorgon.

VERKSAMHETSSYSTEM FRÅN METRIA

Helhetslösning

Alla Metrias lösningar bygger på geografiska data och utvecklas till applikationer som ger stöd till olika verksamheter och branscher. Dessa tjänster hämtar sin information från vår kartcentriska plattform och driftsätts i vår miljö i Sverige. Med utbildning, support och förvaltning tar vi ett helhetsansvar för våra kunder och ser till att tjänsterna anpassas och utvecklas till verksamhetens behov.

Vår strävan är att våra lösningar ska vara lättanvända och självförklarande, men skulle du ändå gå vilse finns supporten tillgänglig för att guida dig rätt. Du når oss via e-post eller telefon helgfria vardagar kl 8-17. Supporterbjudandet anpassas till era behov och förutsättningar. Utöver att ge användarhandledning, ta emot felanmälningar och beställningar erbjuder vi utbildning om hur användningen kan utvecklas för att fördjupa era insikter till att fatta ännu smartare, grönare och säkrare beslut.
En stor del av en organisations konkurrenskraft ligger i tillgången till rätt information, med rätt kvalitet, i rätt tid. För att säkerställa en kontinuerlig leverans har Metria utvecklat en stabil infrastruktur med hög förmåga att hantera störningar och leverera tjänster som kan växa med användarnas behov. Med väldokumenterade och standardiserade leveransprocesser säkerställs driften och minimeras risken för fel. Processen kan även omfatta bearbetning, kombinationer av olika datakällor samt förädling. Med egna lokaler i Sverige garanterar vi den fysiska säkerheten både för utveckling och drift. Alla medarbetare är baserade i Sverige och vid behov erbjuder vi skyddsklassade medarbetare och lokaler. I driftmiljön finns multipla skyddslager i form av säkra brandväggar för nätverk och applikationslager. Vi säkerställer kontinuitet genom redundanta datacenter och backuphantering. I datacentret hanterar vi även kunders information på ett säkert sätt.
Vi hjälper våra kunder att säkerställa maximal nytta och effekt av geoinformation i sina verksamheter. Som specialister inom bland annat geodata, mätningsteknik, GIS - och fjärranalys och IT-utveckling erbjuder vi helhetslösningar för er geodatahantering. Lösningarna baseras alltid på en analys av era behov och utvecklas ofta som en kombination av öppna geodata, kommersiellt tillgänglig geodata, våra egenproducerade analysskikt och er verksamhetsdata. Vi skapar även ny information genom till exempel inmätning i fält eller laserskanning med drönare eller flygplan.
Metria arbetar systematiskt för att upprätthålla god kvalitet, informationssäkerhet och hållbarhet. Vi är certifierade enligt ISO 9001; kvalitet, ISO 27001; informationssäkerhet och ISO 14001; miljö.