Skip to content
Metria laserdata NH

Metria laserdata NH

Laserdata NH utgörs av ett punktmoln med klassificerade punkter baserad på laserdata insamlade åren 2009–2019 med en punkttäthet av 0,5-1 punkter per kvadratmeter, ner till 0,25 punkter per kvadratmeter i kalfjällsområden.  

Produktbeskrivning

Aktualitet: 2009 till 2019 
Leveransformat: LAS, version 1.2 (Lidar) 

Produkten är nu komplett och täcker hela Sverige. Punktmolnet är en ögonblicksbild och det finns ingen plan för uppdatering.  

Laserdata tillhandahålls enligt klassificeringsnivå 3, vilket inkluderar klassning av broar, säkrad markklassning av dammar samt förbättrad separation mellan mark och vatten. Varje laserpunkt är klassad i någon av följande klasser:  

1 Oklassade, punkter som inte klassas i någon av de övriga klasserna  

2 Punkter på mark  

9 Markklassade punkter inom vattenytor  

11 Punkter på broar 

Alla punkter som inte kan klassificeras som mark, bro eller vatten (till exempel byggnad och vegetation) kodas som oklassificerade. 

Laserdata används inte bara för att visa markens höjd, utan även för att visa information om vegetation. 

 

karta4-icon-1

Allt i ett

Fastighetsinformation, karta och ortofoto i en och samma rapport.

dator_checkbox-1

Enkelt

Markera din fastighet och beställ rapporten.

rityta-icon-1

Tillgängligt

Alltid öppet, betala med kort eller faktura.

Så här handlar du i vår e-handel

För att handla i vår e-handel kan du välja mellan att;

  • betala med kort med tillgång till rasterprodukter och rapporter och betala per köp med kontokort. Du skapar ett konto direkt i tjänsten så är du snabbt igång.
  • teckna ett avtal så får du dessutom tillgång till vektorprodukter och möjlighet att välja fler format. Du betalar med faktura eller kort. Ett grundavtal kostar 1 500 kr per år och 500 kr i startavgift.  

Om du har frågor eller vill teckna avtal, hör av dig till kundservice@metria.se eller kontakta någon av våra säljare.

Här kan du läsa mer om vår e-handel

Till e-handeln
Vill du veta mer om Metria Fastighetsindelning?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Linus Bruce Produktledare

E-post: linus.bruce@metria.se 

Telefon: 010-121 83 25

Linus Bruce Produktledare
TOUCH
Roger Jonsson Produktledare

E-post: roger.jonsson@metria.se 

Telefon: 010-121 86 07

Roger Jonsson Produktledare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.