Skip to content
2020-02-26 08:002 min read

Mindre tid på administration och mer tid på sina kunder

Stora Enso har med Metrias hjälp utvecklat en app där skogsägare kommer åt sin skogsbruksplan direkt i sin telefon eller läsplatta.

Stora Enso har lång och gedigen erfarenhet av avancerat skogsbruk. Varje år planterar de drygt 20 000 hektar och röjer och gallrar mer än 100 000 hektar. Stora Enso Skog sköter om skogsfastigheter i varierande storlek, från små privatägda skogar till delar av Bergvik Skog, ett av Europas största privata markägare.

Rustade för att hjälpa våra kunder

Vi måste vara rustade för att hjälpa våra kunder i alla delar av förvaltningen av deras skog. Här spelar Metria en viktig roll för att vi ska lyckas, säger Jonas Hedén, Verksamhetsstöd på Stora Enso Skog. Som ett led i att underlätta för sina kunder använder Stora Enso Skog den app som Metria utvecklat. En app där skogsägare kommer åt sin skogsbruksplan direkt i sin telefon eller läsplatta.

Skogsbruksplanen i telefonen

– Skogsbruksplanen är det viktigaste verktyget en aktiv skogsägare har. Med hjälp av planen blir det tydligt vilka åtgärder som behöver utföras. Med appen i sin telefon eller läsplatta kan skogsägarna snabbt och enkelt ta med sig en bild av sin skogsfastighet och sina skogsbestånd direkt ut i skogen. Säger Jonas Hedén, Verksamhetsstöd på Stora Enso Skog.

johan-heden_stora-enso-632x632-631x631

Appen innehåller också till exempel markfuktighetskartor som gör det möjligt att tolka bärigheten i marken.

– Den informationen gör att vi kan arbeta med miljöns bästa i åtanke. Metria hjälper oss att avverka många miljoner kubikmeter om året utan att skada miljön. Metria hjälper oss att tassa lätt, säger Jonas Hedén.

Lägga in utförda och planerade åtgärder

Appen har många fördelar. Bland annat är det lätt att lägga in olika typer av utförda och planerade åtgärder som röjning, avverkning, plantering etc. Med GPS-funktionen är det enkelt att hitta i skogen och användaren kan lätt lägga in olika symboler och textinformation i kartan. På så sätt får flera användare samma bild av vad som är gjort, var och när. Funktionen gör det också möjligt att bedriva skogsbruk i fält, något som inte gick lika enkelt förut.

Mindre tid på administration

I och med Metrias app lägger Stora Enso Skog mindre tid på administration och mer tid på sina kunder.
– Samarbetet med Metria gör att vi kan fokusera på det vi är bäst på, dvs våra kunders skogsbruk, säger Jonas Hedén.

Driftsäkerheten helt affärskritisk

Eftersom Stora Enso Skog har byggt upp sina interna system efter kartsystemen som Metria hjälper dem att ta fram, är driftsäkerheten helt affärskritisk.

– Metria erbjuder hög driftsäkerhet, djup kompetens och bra förståelse för vår affär. Givetvis är det avgörande att de är ledande inom geografisk information, och förståelsen hos Metria för hur vi kan använda informationen gör dem till en strategisk viktig leverantör. Vi har arbetat med Metria i ungefär tio år och de har under årens lopp varit ett stort stöd i att effektivisera våra egna rutiner och processer, säger Jonas Hedén.

Läs mer om hur geodata bidrar till insikter i hela den skogliga processen

RELATERADE ARTIKLAR