Skip to content
2024-01-27 11:20< 1 min lästid

Metria Markkoll automatiserar hanteringen av markfrågor

Utbyggnaden av exempelvis elnät ska öka. Det tillsammans med pensionsavgångar, brist på utbildad kompetens samt manuella arbetssätt skapar resursbrister och förseningar. Det krävs effektiviseringar för att kunna möta detta. Används Metria Markkoll ökar effektiviteten i processen med 40–60%. Vi har kunder som har kunnat ersätta en person som går i pension med att börja använda Metria Markkoll.

Metria Markkoll skapar markavtal, värderingsprotokoll, informationsbrev och makalösa kartor på nolltid för alla som jobbar med att bygga och underhålla infrastruktur, som exempelvis ledningar.   

Metria Markkoll är designad för att minimera de förkunskaper som krävs.
Använd tiden till att ha kontakt med markägarna snarare än att lägga tiden på administration som kan automatiseras!

Läs mer om Metria Markkoll här 

 

RELATERADE ARTIKLAR