Skip to content
Fastighetsinformation för finansbranschen1200x627
2024-05-30 09:121 min lästid

Korrekt fastighetsinformation är viktigt del i bankernas olika affärsprocesser

Korrekt fastighetsinformation är viktigt del i bankernas olika affärsprocesser, framför allt vid kreditgivning och vid analyser. Banker använder fastighetsinformation som underlag i bo- och fastighetslåneprocessen och till analys för att bedöma risker och för att värdera fastigheter. En korrekt värdering är viktig för att fastställa lånebeloppet och räntan.

Fastighetsinformation av hög kvalitet är nödvändigt för korrekta beslutsunderlag. Med kvalitetssäkrad data i kombination med Metrias kunskap inom fastighet, analys och geografisk information optimerar vi bankernas beslutsunderlag.

Med fastigheten och byggnaden i fokus erbjuder Metria ett brett utbud av tjänster med förädlad data och olika analyser till exempel inom klimatområdet. För banker och kreditinstitut erbjuder vi bland annat fastighetsinformation som underlag i bo- och fastighetslåneprocessen. Försäkringsbolag använder fastighetsinformation från Metria vid tecknande av försäkringar, för premieberäkning, skadeförebyggande åtgärder och vid skadehantering.

Bank- och finanssektorn är en av landets hårdast reglerade branscher, vilket ställer höga krav på er i branschen. Utan korrekt data och information blir det en utmanande uppgift att få en god överblick och systematik i sitt arbete för att fatta korrekta och väl underbyggda affärsbeslut.

Läs mer här

För mer information

 

Om Metria

Metria erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, geodata, fastighets- och affärsinformation. Vårt erbjudande omfattar hela kedjan från att identifiera kundens behov av geodata, fastighets- och affärsinformation till att samla in, analysera och visualisera data för att skapa insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut.

Metria är sedan våren 2022 en del av Spir Group, en nordisk koncern med cirka 400 anställda i Norge och Sverige. Koncernens bolag skapar tillsammans värde för både offentlig sektor, företag och medborgare genom ett innovativt sätt att hantera, analysera och skapa värde av data. Målbilden är att förbättra den offentliga förvaltningen, hjälpa privata företag utveckla sin verksamhet och erbjuda bättre tjänster till medborgarna.  Med utgångspunkt från offentlig och kommersiell data samt med en djup kunskap om kundernas behov skapas värde genom innovativa tjänster och lösningar.

Mer information om Spir Group finns på www.spirgroup.com.

RELATERADE ARTIKLAR