Skip to content
Metria hjälper dig att hålla koll på vilka stora ägare som finns inom ditt intresseområde genom karttjänsterna Skogsägarkartan och Kommunalägd mark.
2024-05-15 12:54< 1 min lästid

Har du koll på de stora fastighetsägarna för ditt infrastrukturprojekt?

Sveriges största markägare förändrar kontinuerligt sina innehav. Metria hjälper dig att hålla koll på vilka stora ägare som finns inom ditt intresseområde genom karttjänsten Skogsägarkartan. Kartskiktet kombinerar Lantmäteriets detaljerade fastighetsgränser med information från Fastighetsregistrets markägare.

Skogsägarkartan

Kartskiktet visar skogliga fastigheter som ägs av juridiska personer med ett innehav av minst 1000 ha skog. Användbart exempelvis vid planering av ny infrastruktur för att förenkla dialoger med markägare.

Kommunalägd mark

Produkten visar fastigheter ägda av kommuner respektive kommunalägda bolag som är del av allmännyttan. För vissa kommuner ingår även fastigheter ägda av kommunala bolag som ej är del av allmännyttan.

Snabb, uppdaterad karttjänst i ert system

Metria Maps är en snabb och stabil karttjänst som enkelt integreras i era verksamhetssystem. Användarna får tillgång till driftsäkra, uppdaterade och kvalitetssäkrade kartor, anpassade till vad ni behöver.

Kartorna bygger på färska geodata från Lantmäteriet och andra leverantörer, allt i enhetlig och snygg kartografi levererat från Metrias egna driftmiljö.

Oavsett om du är ute efter en enkel bakgrundskarta eller detaljerad kartinformation har vi en tjänst för dina behov. Kartjänsterna skräddarsys efter era innehålls- och funktionsbehov.

Läs mer om Metria Maps här 

 

RELATERADE ARTIKLAR