Skip to content
Webbinar om Geodatarapporten 2021
2020-11-09 13:55< 1 min lästid

Webbinarium om Geodatarapporten 2021

Geodatarapporten 2021 visar att god tillgång till geodata av hög kvalitet är en allt viktigare förutsättning för innovation, digitalisering och hållbar samhällsutveckling. Men budgetbegränsningar och brist på kompetens hindrar många att utnyttja den fulla potentialen av geodata.

Under webbinariet diskuterar Metria insikter från årets geodatarapport.

De svarar bland annat på frågorna:

  • Vilka nyttoeffekter har geodata för svenska organisationer?
  • Överstiger nyttan kostnaden?
  • Vilken nytta skapar analyser av geodata?

geodatarapporten-2021-hemsida-1121x717

I vanlig ordning analyserar vi även mognaden i geodataanalys i svenska organisationer och undersöker om det finns potential att skapa större effektvinster.

Tid: Inspelat
Pris: Kostnadsfritt

Se webbinariet

Vill du utveckla din organisations nytta av geodata - då ska du delta på detta webbinarum! 

RELATERADE ARTIKLAR