Skip to content
2020-09-11 14:21< 1 min read

Geodatarapporten 2020

Geodata är centralt för beslut i många långsiktiga samhällsfrågor, för att nå klimatmålen och i affärsprocesser. I takt med den ökande digitaliseringen har geodata ökat i värde och är en strategisk resurs för allt fler branscher. Samtidigt visar Geodatarapporten 2020 att det finns stor potential hos svenska organisationer att öka sina nyttoeffekter av geodata.

Geodatarapporten 2020 visar att:

  • 72 procent anser att geodata skulle kunna skapa ytterligare nytta i nya delar av organisationer.
  • 46 procent anser att bristande kunskap i verksamheten är ett hinder för att dra ökad nytta av geodata
  • 58 procent har svårt att hitta den information de söker för sitt arbete.
  • 66 procent har svårt att avgöra kvaliteten på informationen.
ska╠ermavbild-2020-09-07-kl.-14.35.41-750x421

Ladda ner rapporten

Fyll i dina uppgifter nedan så skickar vi rapporten till dig.

RELATERADE ARTIKLAR