Skip to content
Fastighetsinformation är en viktig resurs för försäkringsbolag
2024-06-17 09:421 min lästid

Fastighetsinformation är en viktig resurs för försäkringsbolag

Fastighetsinformation är en viktig resurs för försäkringsbolag. Den hjälper dem att fatta informerade beslut, minska risker och hantera skador effektivt. Genom att analysera fastighetsinformation kan försäkringsbolag identifiera potentiella risker. De kan ge rekommendationer till fastighetsägare om hur de kan minska risken för skador, till exempel genom att förstärka byggnader eller vidta åtgärder för att förhindra vattenskador.

Metria är experter på anpassade och kundunika analyser för att maximera nyttan av fastighets- och geografisk information. Den geografiska dimensionen ger en unik möjligt att upptäcka komplexa samband som kan ge helt nya insikter.

Genom att kombinera och visualisera data från en rad olika datakällor med Metrias egna analyser samt fastighets- och affärsinformation erbjuder vi värdefulla insikter till företag och myndigheter.

Läs mer här

För mer information

 

Om Metria

Metria erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, geodata, fastighets- och affärsinformation. Vårt erbjudande omfattar hela kedjan från att identifiera kundens behov av geodata, fastighets- och affärsinformation till att samla in, analysera och visualisera data för att skapa insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut.

Metria är sedan våren 2022 en del av Spir Group, en nordisk koncern med cirka 400 anställda i Norge och Sverige. Koncernens bolag skapar tillsammans värde för både offentlig sektor, företag och medborgare genom ett innovativt sätt att hantera, analysera och skapa värde av data. Målbilden är att förbättra den offentliga förvaltningen, hjälpa privata företag utveckla sin verksamhet och erbjuda bättre tjänster till medborgarna.  Med utgångspunkt från offentlig och kommersiell data samt med en djup kunskap om kundernas behov skapas värde genom innovativa tjänster och lösningar.

Mer information om Spir Group finns på www.spirgroup.com.

RELATERADE ARTIKLAR