Skip to content
spegelvänd_fastighetbild-1
2024-03-26 07:272 min lästid

Förbättrat data och analysstöd från Metria & Hemma förstärker bankers omställningsstrategier

Enligt Finansinspektions (FI) nya hållbarhetsrapport har det finansiella systemet tagit steg i rätt riktning i arbetet med klimatomställningen, men takten behöver öka för att efterleva gällande regelverk och ha en chans att klara klimatmålen. FI nämner i rapporten att banker behöver ”ställa om från att analysera och förbereda, till att börja agera utifrån de regelverk som nu gäller”.

I samband med införandet av det nya direktivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive kommer banker att möta skärpta krav på klimatrapportering. Sedan tidigare har EU taxonomins samtliga miljömål och EBA:s Pelare 3 krav trätt i kraft.

Med AI-genererad energidata av bostadsfastigheter kan bankerna agera bättre

Metria levererar tillsammans med vår samarbetspartner Hemma energi- och klimatdata på individuell fastighetsnivå genom avancerade AI-modeller. Banker och andra finansiella aktörer kan använda data för klimatrapportering och som underlag för att förädla sina omställningsstrategier. Förutom energidata bedöms även objektsspecifika omställnings- och fysiska klimatrisker för hela fastighetsportföljen. Därmed får bankerna större möjlighet att anpassa sig till kommande regelverk och öka sin förmåga att driva klimatomställningen i sin affär.

– Det här är ett område som ständigt utvecklas och där både finansiella aktörer och tillsynsmyndigheter behöver få upp tempot, vi kommer därför arbeta för att förbättra analystjänsten så att det alltid skapar värde för våra kunder och blir användningsbart på rätt ställe i deras processer, säger Martin Hising, chef för Produkt- och Affärsutveckling på Metria.

Vår tjänst har genomgått betydande uppgraderingar för att inkludera ytterligare parametrar som ger banker vägledning för att utforma omställningsstrategier för sina bolåneportföljer. Metria och Hemmas tjänst blir ett viktigt verktyg för finansbranschen i detta arbete då det innehåller alla viktiga parametrar.

  • Utfärdad energiklass (A-G) och primärenergital
  • Utfärdat datum för energideklaration
  • Omräkning av utfärdade energideklarationer till BBR29
  • Primär uppvärmningskälla
  • Utsläppsintensitet (kCO2e/m2/år)
  • Identifiering av omställningsrisker - fastigheter som behöver energieffektiviseras
  • Investeringsbehov för att möta omställningsrisker
  • Fysiska klimatrisker inkl. risk-klassificering på fastighetsnivå

För banker och andra aktörer som behöver ytterligare stöd erbjuder vi även support för implementeringen av insikterna från portföljanalysen.

 

– Vi ser ett ökat intresse bland bankerna att få mer stöd och vägledning inom det här området. Att värdera risker, estimera investeringskostnader och ta fram konkreta omställningsstrategier är något vi lagt mycket fokus på att utveckla och är något som vi hoppas ger ett utökat beslutsstöd, säger Therese Ruth, grundare av Hemma.

 

TOUCH
Martin Hising Chef Produkt- och affärsutveckling

martin.hising@metria.se

070-681 852 85

Martin Hising Chef Produkt- och affärsutveckling

 

För mer information

Läs mer om; 
AI-genererad energidata av bostadsfastigheter


Om Metria

Metria erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, geodata, fastighets- och affärsinformation. Vårt erbjudande omfattar hela kedjan från att identifiera kundens behov av geodata, fastighets- och affärsinformation till att samla in, analysera och visualisera data för att skapa insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut. Metria är sedan våren 2022 en del av Spir Group, en nordisk koncern med cirka 400 anställda i Norge och Sverige. Koncernens bolag skapar tillsammans värde för både offentlig sektor, företag och medborgare genom ett innovativt sätt att hantera, analysera och skapa värde av data.

Om Hemma

Hemma är Sveriges ledande leverantör av energidata för privatbostäder. Hemma inhämtar, bearbetar och levererar kontinuerligt uppdaterad information om bostäders energiprestanda. Hemmas plattform möjliggör informationsutbyte och dialog om energieffektiviseringar mellan bostadsägare och tjänsteleverantörer som exempelvis banker, försäkringsbolag, energibolag samt hantverkare och leverantörer för energieffektiviseringar. 

Mer information om Hemma finns på www.hemma.se

RELATERADE ARTIKLAR