Skip to content
COP15-avtal sätter tryck på biodiversiteten och påverkar biologisk mångfald
2024-05-22 15:31< 1 min lästid

Biologisk mångfald berör hela det svenska näringslivet

Internationella dagen för biologisk mångfald - att klimatet sätter ett tryck på biodiversiteten och påverkar förutsättningar för biologisk mångfald är uppenbart. Metria ser tydliga bevis på en omvänd effekt där välfungerande ekosystem och hög biodiversitet agerar motståndskraft emot klimatförändringarna.

Samhället och näringslivet är beroende av biologisk mångfald och under det kommande decenniet antas en fortsatt förlust av biologisk mångfald bli ett av de största hoten mot den globala ekonomin. Detta är därför en fråga som berör hela det svenska näringslivet. I princip samtliga branscher kommer behöva agera i frågan, med ny information och nya verktyg som man tidigare inte behövt hantera som nödvändiga medel framåt.

Metria förser myndigheter och företag med data om Sveriges natur och miljö. Med det underlaget kan vi göra geografiska analyser som syftar till att bevara, restaurera och säkerställa ett hållbart nyttjande av ekosystem, skydda biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer samt bevara kust- och havsområden.

Idag den 22 maj vill vi på Metria uppmärksamma den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för livet på jorden.

Läs mer: COP15-avtal sätter tryck på biodiversiteten & påverkar biologisk mångfald

RELATERADE ARTIKLAR