Skip to content
iStock-1448371583
2023-11-08 11:531 min lästid

Beställ Metria Fastighetsuttag i år innan prishöjning 2024

Du har väl inte missat vårt tips om att beställa Metria Fastighetsuttag innan årsskiftet för att undvika prishöjningen 2024? En prisförändring kommer att ske fr o m 1 januari 2024. Orsaken är att vår geodataleverantör Lantmäteriet beslutat om att genomföra en höjning av priserna för all fastighetsinformation med start 2024.

Metria Fastighetsuttag
Metria Fastighetsuttag passar dig som behöver information om de fastigheter som finns inom ett visst område – det kompletta databehovet med fastigheten i fokus.


Fastighetsuttag kan användas för riktad marknadsföring eller vid uppdatering av kund- eller medlemsregister. Tjänsten är också lämplig när du behöver informera berörda fastighetsägare exempelvis vid byggprojektering.

Som ett komplement till fastighetsinformationen levererar vi även andra informationsmängder som ofta är relevanta i samma kundprocesser.

Behöver du hitta fastighetsägare?

Vi har nu möjlighet att komplettera en leverans av fastighetsinformation med telefonnummer och annan kontakt-information till både fysiska och juridiska fastighetsägare. Vi kan också komplettera med motsvarande information för folk-bokförda, till boende i lägenheter i det aktuella området.
 
Några fler exempel på kompletteringar av leveranser är olika typer av företagsinformation, exempelvis vilka arbetsställen det finns. Vi kan också erbjuda relevant hållbarhetsdata kopplat till fastighetsinformation, som olika typer av risker (översvämning, storm, brand).

Metria FastighetSök
Metria Fastighetsuttag
Metria Företagsinformation
Metria Klimatindex Fastighet
 
Hör av dig till kundservice@metria.se om du har frågor eller vill göra en beställning.
Ange gärna ”utskick Fastighetsuttag” i ämnesraden vid kontakt med oss.
 
TOUCH
Ernest Komujuni Key Account Manager
Ernest Komujuni Key Account Manager