Driftinformation

Alla tjänster fungerar utan störning

23 Juni


08:00

Vi har nu löst problemet tillsammans med vår leverantör och våra system är uppe i full kapacitet.  Alla tjänster fungerar utan störningar sedan 17:00 igår.

22 Juni


16:00

Oförändrat läge. Samtliga tjänster fungerar i stort sett normalt, men det kan fortfarande förekomma viss påverkan på prestanda.

Störningen uppstod i samband med en mjukvaruuppdatering från en av våra större leverantörer. Vi jobbar nu intensivt dygnet runt tillsammans med dem för att fullt ut lösa problemet.

Om ni upplever problem, välkommen att kontakta vår support på support@metria.se. Nästa uppdatering kommer imorgon senast 08:00.

13:00

Oförändrat läge. Samtliga tjänster fungerar i stort sett normalt, men det kan fortfarande förekomma viss påverkan på prestanda.

Störningen uppstod i samband med en mjukvaruuppdatering från en av våra större leverantörer. Vi jobbar nu intensivt dygnet runt tillsammans med dem för att fullt ut lösa problemet.

Om ni upplever problem, välkommen att kontakta vår support på support@metria.se. Nästa uppdatering kommer senast 16:00.

10:00

Samtliga tjänster fungerar i stort sett normalt, men det kan fortfarande förekomma viss påverkan på prestanda.

Störningen uppstod i samband med en mjukvaruuppdatering från en av våra större leverantörer. Vi jobbar nu intensivt dygnet runt tillsammans med dem för att fullt ut lösa problemet.

Om ni upplever problem, välkommen att kontakta vår support på support@metria.se. Nästa uppdatering kommer senast 13:00.

08:00

Samtliga tjänster fungerar i stort sett normalt, men det kan fortfarande förekomma viss påverkan på prestanda.

Störningen uppstod i samband med en mjukvaruuppdatering från en av våra större leverantörer. Vi jobbar nu intensivt dygnet runt tillsammans med dem för att fullt ut lösa problemet.

Om ni upplever problem, välkommen att kontakta vår support på support@metria.se. Nästa uppdatering kommer senast 10:00.

21 Juni


17:30

Oförändrat läge. Samtliga tjänster fungerar i stort sett normalt, men det kan fortfarande förekomma viss påverkan på prestanda. Vårt arbete med felavhjälpning fortsätter.  Nästa uppdatering kommer imorgon senast 08:00.

16:30

Oförändrat läge. Samtliga tjänster fungerar i stort sett normalt, men det kan fortfarande förekomma viss påverkan på prestanda. Vårt arbete med felavhjälpning fortsätter.  Nästa uppdatering kommer senast 17:30.

15:30

Oförändrat läge. Samtliga tjänster fungerar i stort sett normalt, men det kan fortfarande förekomma viss påverkan på prestanda. Vårt arbete med felavhjälpning fortsätter.  Nästa uppdatering kommer senast 16:30.

14:30

Samtliga tjänster fungerar i stort sett normalt, men det kan fortfarande förekomma viss påverkan på prestanda. Vårt arbete med felavhjälpning fortsätter.  Nästa uppdatering kommer senast 15:30.

13:30

Samtliga tjänster fungerar i stort sett normalt, men det kan fortfarande förekomma viss påverkan på prestanda. Vårt arbete med felavhjälpning fortsätter.  Nästa uppdatering kommer senast 14:30.

12:30

Samtliga tjänster fungerar nu i stort sett normalt, men det kan fortfarande förekomma viss påverkan på prestanda. Vårt arbete med felavhjälpning fortsätter.  Nästa uppdatering kommer 13:30.

12:00

De åtgärder vi vidtagit har börjat ge positiv effekt och flertalet tjänster fungerar nu med viss påverkan på prestanda.  Nästa uppdatering kommer 12:30.

11:30

De åtgärder vi vidtagit har börjat ge positiv effekt och flertalet tjänster fungerar nu med viss påverkan på prestanda.  Nästa uppdatering kommer 12:00.

11:00

Vi har identifierat och säkerställt orsaken till störningen, intensiv felavhjälpning pågår tillsammans med vår leverantör. De åtgärder vi vidtagit har börjat ge positiv effekt.  Nästa uppdatering kommer 11:30.

10:30

Vi har identifierat och säkerställt orsaken till störningen, intensiv felavhjälpning pågår tillsammans med vår leverantör. Nästa uppdatering kommer 11:00.

10:00

Felsökning pågår vi återkommer med ny information 10:30.

09:25

Felsökning pågår vi återkommer med ny information 10:00.

09:00

Felsökning pågår vi återkommer med ny information 09:30.

08:30

Vi har upptäckt störningar i våra system, vilket kan påverka många av våra tjänster. Felsökning pågår av vad som påverkas och omfattning.


Planerade systemhelger

För att säkerställa att våra tjänster fungerar optimalt sker planerat tekniskt underhåll vid fyra tillfällen om året. För dig som kund kan det innebära störningar eller stopp i tjänsten. Information om omfattning meddelas i god tid innan systemhelgen.

Under 2021 sker systemunderhåll under följande helger, från lördag kl.08.00 till söndag  kl.18.00.

  • Extrainsatt systemunderhåll den 27 juni, kl.20:00-21:00
  • 4-5 september
  • 20-21 november