Driftinformation

Samtliga tjänster fungerar utan störning


Planerade systemhelger

För att säkerställa att våra tjänster fungerar optimalt sker planerat tekniskt underhåll vid fyra tillfällen om året. För dig som kund kan det innebära störningar eller stopp i tjänsten. Information om omfattning meddelas i god tid innan systemhelgen.

Under 2020 sker systemunderhåll vid följande tillfällen, kl 03:00-18:00.

  • 16 februari
  • 3 maj
  • 13 september
  • 22 november

Vid behov kommer Metria att göra systemunderhåll under lördagen före.