Skip to content
vagkartan_thumb

Metria Vägkartan

Vägkartan ger bra bild och översiktlig bild med fokus på vägar och transport tillsammans med om till exempel markslag, höjdförhållanden, vattendrag, infrastruktur.

Produktbeskrivning

Vägkartan passar bra för lokalisering, transportplanering eller bakgrundskarta i skalområdet runt 1:100 000. 

Aktualitet: Senast uppdaterad 2018 
Leveransformat: 
Jpeg, Tiff, Google Earth KMZ 
Höjdkurvor: 
10 m/ekvidistans 
Upplösning: 
10 m/pixel 
Ursprungsskala: 
1:100 000 

Vägkartan raster passar utmärkt som bakgrundskarta och som indata till GIS-tillämpningar. Den är lämplig att använda i skalområdena 1:30 000 - 1:100 000. Innehållet består bland annat av administrativa gränser, markslag, vägar, järnvägar, fjällinformation och höjdkurvor med 10 m ekvidistans. 

Vägkartan raster bygger på Lantmäteriets grundläggande geografiska databaser där informationen har samlats in med olika kvalitet gällande lägesosäkerhet, innehåll och aktualitet. Informationen har sedan generaliserats automatiskt för att passa i skalområdet. 

Den innehåller bland annat byggnader, anläggningar, markslag och hydrografi. Produkten innehåller även vägar från Trafikverket samt Lantmäteriets granskade och fastställda namn som hämtats från Ortnamnsregistret. 

Vägkartan raster är användbar för användare som är inriktade på relativt översiktlig regional planering med kartan som underlag, till exempel olika typer av transportplanering. Produkten ger en bra bild av markslag, höjdförhållanden, vattendrag, infrastruktur och större byggnader samt fjällinformation.  

Du kan: 

  • lägga till och koppla egen information till objekt i kartan
  • integrera kartinformationen i ditt eget system 
karta4-icon-1

Allt i ett

Fastighetsinformation, karta och ortofoto i en och samma rapport.

dator_checkbox-1

Enkelt

Markera din fastighet och beställ rapporten.

rityta-icon-1

Tillgängligt

Alltid öppet, betala med kort eller faktura.

Så här handlar du i vår e-handel

För att handla i vår e-handel kan du välja mellan att;

  • betala med kort med tillgång till rasterprodukter och rapporter och betala per köp med kontokort. Du skapar ett konto direkt i tjänsten så är du snabbt igång.
  • teckna ett avtal så får du dessutom tillgång till vektorprodukter och möjlighet att välja fler format. Du betalar med faktura eller kort. Ett grundavtal kostar 1 500 kr per år och 500 kr i startavgift.  

Om du har frågor eller vill teckna avtal, hör av dig till kundservice@metria.se eller kontakta någon av våra säljare.

Här kan du läsa mer om vår e-handel

Till e-handeln
Vill du veta mer om Metria Fastighetsindelning?

Hör av dig till våra experter!

TOUCH
Linus Bruce Produktledare

E-post: linus.bruce@metria.se 

Telefon: 010-121 83 25

Linus Bruce Produktledare
TOUCH
Roger Jonsson Produktledare

E-post: roger.jonsson@metria.se 

Telefon: 010-121 86 07

Roger Jonsson Produktledare

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.