Styrelse

Eva Gidlöf

Styrelseledamot och ordförande i Metria AB sedan 2015
Ledamot och ordförande i ersättningsutskottet
Född: 1957
Utbildning: Samhällsvetarexamen (fil kand) vid Uppsala Universitet med fördjupning inom strategisk företagsledning, organisationsutveckling och informationsteknologi.
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i SBAB Bank AB (publ), Uniflex AB (publ), Mercuri International Group AB, Stockholms Handelskammare och International Womens Forum Sweden, vice styrelseordförande i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) samt styrelseordförande i eget bolag Mondrago Consulting AB.

Katarina Axelsson, ledamot
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2013
Född: 1964
Utbildning: Civilekonomi vid Lunds Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Fora AB, YA Holding AB och INR Nordic Holding AB, styrelsesuppleant i Vaessa AB samt ägare i Katarina Axelsson AB (egen verksamhet; styrelse- och konsultuppdrag samt investeringar).

Anders Hugusson
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2016
Ledamot i ersättningsutskottet
Född: 1963
Utbildning: Civilingenjör
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
VD i UC AB, styrelseordförande i UC Allabolag AB, UC Affärsfakta AB, UC Bostadsvärdering AB och UC Marknadsinformation AB.

Katarina Burton
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2014
Ledamot i revisionsutskottet
Född: 1962
Utbildning: Ekonomiexamen med inriktning marknadsföring från Lunds Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Heart of Sweden AB, delägare i Burton Consulting AB samt ägare i Burton Förvaltning AB.

Pia Gideon
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2014
Ledamot och ordförande i revisionsutskottet
Född: 1954
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Executive Program Columbia University
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Klövern AB (publ) och Action Aid (ideell organisation), styrelseledamot i Apoteket AB, MinDoktor.se och Qlucore AB.

Michael Thorén
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2014
Ledamot i ersättningsutskottet
Född: 1969
Utbildning: Civilekonom
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Kansliråd i Näringsdepartementet (oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen). Styrelseledamot i SJ AB och Svevia AB.

Karl Wistrand
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2017
Ledamot i revisionsutskottet
Född: 1957
Utbildning: Juristexamen vid Handelshögskolan i Göteborg
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Vice VD i Swedavia AB, VD i Swedavia Real Estate AB, styrelseordförande i diverse av Swedavia AB:s och Swedavia Real Estate AB:s dotterbolag, styrelsesuppleant i Wistrand Konsult AB (familjeägd konsultverksamhet), delägare i Skattmar Konsult HB (vilande) samt styrelseledamot i BRF Lerviks Båtmagasin. Styrelseledamot i Coop Danmark A/S och Coop Holding.

Per-Åke Jureskog
Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) i Metria AB sedan 2012
Född: 1961
Utbildning: Byggnadsingenjör samt fristående geodetiska utbildningar
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Inga.

Henrik Bylund
Suppleant (arbetstagarrepresentant) i Metria AB sedan 2016
Född: 1976
Utbildning: Luleå Tekniska Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Inga.

Lars-Erik Johansson
Suppleant (arbetstagarrepresentant) i Metria AB sedan 2011
Född: 1953
Utbildning: Mätningsteknisk specialistutbildning
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Inga.