Styrelse

Eva Gidlöf

Styrelseledamot och ordförande i Metria AB sedan 2015
Ledamot och ordförande i ersättningsutskottet
Född: 1957
Utbildning: Samhällsvetarexamen (fil kand) vid Uppsala Universitet med fördjupning inom strategisk företagsledning, organisationsutveckling och informationsteknologi.
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Poolia AB (publ) och Mercuri International Group AB. Ägare av egna bolaget Mondrago Consulting AB.

Anders Hugosson
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2016
Ledamot i ersättningsutskottet
Född: 1963
Utbildning: Civilingenjör
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Deputy CEO i Asiakastieto Group Plc, VD och styrelseledamot i UC AB och UC Affärsinformation AB samt styrelseledamot i UC Affärsfakta AB.

Karl Wistrand
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2017
Ledamot i revisionsutskottet
Född: 1957
Utbildning: Juristexamen vid Handelshögskolan i Göteborg
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Vice VD i Swedavia AB, VD i Swedavia Real Estate AB, styrelseordförande i diverse av Swedavia AB:s och Swedavia Real Estate AB:s dotterbolag, styrelseordförande i TreDoffice AB, styrelsesuppleant i Wistrand Konsult AB samt delägare i Skattmar Konsult HB.

Katarina Burton
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2014
Ledamot i revisionsutskottet
Född: 1962
Utbildning: Ekonomiexamen med inriktning marknadsföring från Lunds Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Delägare i Burton Consulting AB samt ägare i Burton Förvaltning AB och Burton Invest AB.

Pia Gideon
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2014
Ledamot och ordförande i revisionsutskottet
Född: 1954
Utbildning: Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Executive Program Columbia University
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Styrelseordförande i Klövern AB (publ), Simris Alg AB och Action Aid (ideell organisation), styrelseledamot i Apoteket AB och Qlucore AB samt ägare i Gideon&Partners AB

Michael Thorén
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2014
Ledamot i ersättningsutskottet
Född: 1969
Utbildning: Civilekonom
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:
Kansliråd i Näringsdepartementet (oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen). Styrelseledamot i Green Cargo AB och Lernia AB.

Peter Uddfors, ledamot
Styrelseledamot i Metria AB sedan 2019
Född: 1964
Utbildning:  
Övriga befattningar och styrelseuppdrag:

Per-Åke Jureskog
Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) i Metria AB sedan 2012
Född: 1961
Utbildning: Byggnadsingenjör samt fristående geodetiska utbildningar
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Inga.

Henrik Bylund
Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant) i Metria AB sedan 2018. Suppleant 2016-2018.
Född: 1976
Utbildning: Luleå Tekniska Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Inga

Olle Furberg
Suppleant (arbetstagarrepresentant) i Metria AB sedan 2018.
Född: 1964
Utbildning: Fil.kand. i matematik och teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet, Medicinisk Vetenskap vid Uppsala universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Ägare Balansboll – Olle Furberg

Henrik Sarri
Suppleant (arbetstagarrepresentant) i Metria AB sedan 2019.
Född: 1977
Utbildning: Ingenjörsutbildning vid Umeå Universitet
Övriga befattningar och styrelseuppdrag: Inga