Skip to content
Vill du förenkla ditt arbete med traktplanering och planering av skogliga åtgärder?
2024-01-29 11:32< 1 min lästid

Vill ni förenkla ert arbete med traktplanering och planering av skogliga åtgärder?

Metria Timmerweb är ett utmärkt alternativ för virkesinköpande skogsföretag, skogsägarföreningar och andra aktörer som arbetar med skogliga frågor, som vill planera sina åtgärder och sköta rapporteringen till Skogsstyrelsen på ett effektivt sätt.

 

Metria Timmerweb är en digitaliserad process som effektiviserar och minskar administrationen för hantering av skogliga åtgärder. Timmerweb minskar risken för felkällor med tillförlitligt data och höjer kvaliteten på den skogliga planeringen. Med tjänsten hämtar du snabbt information och kan enkelt göra beräkningar och analyser på bestånd och fastighetsnivå.

 

Vi erbjuder en karttjänst som är kopplad till Timmerweb vilket omfattar en komplett fastighetskarta, heltäckande ortofoton i färg och svartvitt, aktuella satellitbilder, naturvårdsområden och kulturmiljöer tillsammans med viss skoglig information. Du kan även hitta fastigheter via beteckning eller med hjälp av kartan och därefter använda vår tjänst FastighetSök för att få aktuell information direkt ur Fastighetsregistret.

Genom vår onlinetjänst Metria FastighetSök har du  tillgång till uppdaterad, kvalitetssäkrad fastighetsinformation direkt från fastighetsregistret samt flera andra källor, exempelvis ägaruppgifter och skogsareal per fastighet.

Tjänsten är enkel att integrera i befintliga system och finns naturligtvis också tillgänglig som webbtjänst klar att börja använda direkt.

Läs mer om Metria Timmerweb
Läs mer om Metria FastighetSök

 

RELATERADE ARTIKLAR