Skip to content
Ta del av Spir Groups årsredovisning för 2023
2024-05-02 13:221 min lästid

Ta del av Spir Groups årsredovisning för 2023

Vi presenterar nu stolt Spir Groups årsredovisning 2023 och delar med oss av koncerns framgångar, milstolpar och insikter som vi uppnådde förra året.

För varje år som går är vi tacksamma för möjligheten att växa, lära oss och göra en meningsfull inverkan. Inget av detta skulle vara möjligt utan det orubbliga stödet från våra aktieägare, kunder, partners och medarbetare.

I vår rapport kan du ta del av:

🌱 Tillväxt och expansion: Upptäck hur vi har vidgat våra horisonter, nått nya höjder och främjat innovation inom PropTech och offentlig sektor.

💼 Påverkan och hållbarhet: Läs mer om vårt engagemang för en positiv effekt på samhället och miljön.

👥 Teamets höjdpunkter: Möt de otroliga personer som bidrar till vår framgång varje dag och hör deras berättelser om engagemang, passion och samarbete.

🔑 Viktiga insikter och framtidsutsikter: Få värdefulla insikter om trender, marknadsdynamik och vår vision för framtiden när vi fortsätter att sträva efter excellens.

Metria är sedan våren 2022 en del av Spir Group, en nordisk koncern med cirka 400 anställda i Norge och Sverige. Några av höjdpunkterna inom Metrias verksamhet var:

  • Lansering av erbjudande till finansbranschen som kombinerar fastighets- och företagsinformation med hushållens energiprestanda, som möjliggör bättre beslutsfattande när det gäller finansbranschens hållbarhetsrelaterade investeringar och lånebeslut.
  • Avyttrade av affärsområdet Plan & Mät till Sweco, för att skapa ett starkt strategiskt fokus inom geoinformation och digitala lösningar framåt.
  • Publicering av Geodatarapporten 2022-2023 med fokus på data analys för hållbar samhällsutveckling.
  • Många analyser inom klimat och miljö genomfördes, till exempel har Metria kartlagt kontinuitetsskog på uppdrag av Naturvårdsverket samt fysiska objekt i kustområdet på uppdrag av Havsverket och vattenförvaltning. Inom sitt ramavtal med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Metria har genomfört en nationell värmekartläggning baserad på fjärranalysdata. Metria har också lämnat stöd och analyser för regeringsuppdrag av restaurering av våtmarker.
  • Lansering av nästa generations e-handelsplattform.

Hela rapporten finner du här.

 

 

RELATERADE ARTIKLAR