Skip to content
2021-03-25 13:441 min lästid

Sydveds virkesköpare får koll på uppdragen med ny app

Med en ny app utvecklad av Metria får virkesköparna på Sydved tillförlitlig information om skogen, direkt i fält. I appen finns bland annat karttjänster, riskindex för barkborre och skogsbruksplaner som ger virkesköparna bra underlag för åtgärder att rekommendera till skogsägarna.

Virkesköparen hjälper skogsägare med rådgivning och stöd

Sydved köper virke av skogsägare i södra Sverige och erbjuder skoglig fullservice och rådgivning. Inom Sydved arbetar virkesköparna i hela kedjan, från första kontakt till avverkning och fullgjort kontrakt. En stor del av arbetet sker i fält där skogsägarna får rådgivning och stöd. Lämpliga åtgärder för den aktuella skogen planeras tillsammans med skogsägaren och kan exempelvis innebära föryngringsavverkning, röjning, plantering eller markberedning. Tillgång till uppdaterad information om skogen, såsom miljödata, skogsbruksplaner, fastighetskartor och annan skoglig information är en förutsättning för att fatta rätt beslut.

Appen förbättrar servicen till skogsägarna

På uppdrag av Sydved har Metria utvecklat en mobilapp som ska underlätta det vardagliga arbetet för virkesköparen. Mobilappen sattes i drift i februari 2021.

- Appen förser våra virkesköpare med tillförlitlig information, både skogliga data och verksamhetsdata, säger Anders Ehrenström, skogsbruksutvecklare, Sydved och fortsätter:

- Den ger dem möjlighet att agera som rådgivare till skogsägarna och fatta välgrundade beslut om vilka åtgärder som ska genomföras.

sydved-mobil-small-scaled-600x930

En dataförsörjning som täcker informationsbehovet

Appen förser virkesköparna med relevant och tillförlitlig information till mötena med skogsägarna. Via appen finns bland annat tillgång till:

  • kontinuerligt uppdaterade karttjänster såsom ortofoto, riskindex för barkborre och skyddade områden
  • fastighetsinformation
  • skogsbruksplaner för Sydveds kunder

Integrerad i CRM-systemet

Appen är integrerad med Sydveds CRM-system, vilket ger virkesköparen aktuell information om den skogsägare de ska träffa. Dessutom finns en ärendehantering för att hantera pågående och planerade uppdrag. Självklart går karttjänsterna även att ta med offline.

Fokus på användarvänlighet

Appen är utvecklad med en modern crossplattformteknik, vilket innebär att lösningen är kompatibel med både iOS och Android för telefoner och läsplattor.

- Vi har utvecklat appen med stort fokus på användarvänlighet. Användaren ska enkelt komma igång och med så få klick som möjligt navigera sig mellan lösningens olika funktioner, säger Jonny Siikavara, produktledare Metria.

Läs mer om hur geodata kan hjälpa skogsnäringen

RELATERADE ARTIKLAR