Skip to content
< 1 min lästid

Optimera din skogsskötsel med kvalitetssäkrad fastighetsinformation

För att bedriva en aktiv och effektiv skogsskötsel behövs tillförlitliga beslutsunderlag som visar var insatser ger bäst effekt. Med aktuell och kvalitetssäkrad fastighetsinformation kan du maximera din skogsverksamhets produktivitet.

Genom vår onlinetjänst Metria FastighetSök har du tillgång till fastighetsinformation direkt från fastighetsregistret samt från fler andra källor. Du får exempelvis information om fastighetsägare, skogsareal och taxeringsvärden. Tjänsten är enkel att integrera i befintliga system och finns naturligtvis också tillgänglig som webbtjänst klar att börja använda direkt.

Metria Fastighetsuttag passar när du behöver information om de skogsfastigheter som finns inom ett visst område – det kompletta databehovet med fastigheten i fokus.
Fastighetsuttag kan användas för riktade utskick eller vid uppdatering av kund- eller medlemsregister. Tjänsten är också lämplig när du behöver informera berörda fastighetsägare exempelvis vid skogliga åtgärder.

Som komplement till fastighetsinformation kan vi också leverera andra informationsmängder för att identifiera risker och hot, oavsett om det gäller översvämning, storm, brand eller insektsangrepp.

Har du frågor eller vill veta mer? Kontakta oss gärna.

Hör av dig till kundservice@metria.se om du har frågor eller vill göra en beställning.

Läs mer om Metria FastighetSök
Läs mer om Metria Fastighetsuttag
Metrias erbjudanden till skogsbranschen

 

RELATERADE ARTIKLAR