Skip to content
Saccess_2023_landscape_text
2024-02-12 07:591 min lästid

Metria ortokorrigerade de senaste satellitbilderna samt producerade de molnfria mosaikerna över Sverige till satellitbildstjänsten Saccess

Metria har under 2023 utfört ett uppdrag som gick ut på att ortokorrigera utvalda satellitbilder samt producera rikstäckande molnfria mosaiker för Sverige med antingen infraröda eller naturliga färger till Lantmäteriets satellitbildstjänst Saccess.

Satellitbilderna från Saccess utmärker sig genom att de återger ett mycket bredare färgspektrum vilket gör att det bland annat är möjligt att med hjälp av informationen i bilderna urskilja olika typer av vegetation och status på växtbestånd.

Satellitbilder till nytta inom jord- och skogsbruk, klimatanalyser och samhällsplanering

Användningen av satellitbilder är främst tänkt som ett verktyg för att studera de landskapsförändringar som skett under fem decennier. Bilderna ger en ögonblicksbild av hela Sveriges landskap sommaren 2023 sett från rymden, och är till stor nytta inom jord- och skogsbruk, klimat- och miljöanalyser samt samhällsplanering, men också för den intresserade allmänheten.

Baserat på regeringens uppdrag driver Lantmäteriet det nationella satellitbildsarkivet, Saccess, sedan 2008. Databasen innehåller satellitbilder över Sverige som täcker in varje årtionde från 1970-talet och framåt. Sedan 2007 har den fyllts på årligen med nya rikstäckande dataset.

Metrias expertis inom GIS och geodata

Metria är en av få leverantörer som besitter den kunskap och kompetens som krävs för att kunna genomföra uppdraget enligt skallkrav och inom uppsatta tidsramar.

Metria är sedan länge experter på GIS, fastighetsinformation samt geografiska data och kan med hjälp av satellitbilder, fjärranalys, fastighetsinformation och marknadsledande karttjänster skapa en bild av både utpekade klimatrisker och identifiera möjligheter till minskad klimatpåverkan.

Genom att skapa, analysera, vidareförädla och visualisera geografiska data bidrar Metria med värdefull information till företag, kommuner och myndigheter. Geodata ökar förståelsen för viktiga samhällsfrågor och leder ofta till smarta och välinformerade beslut för alla typer av verksamheter.

Omfattande bearbetning och korrigering av satellitbilder

Uppdraget är baserat på urval av lämpliga satellitbilder som har registrerats under vegetationssäsongen 2023. Det krävs i regel minst 150 satellitbilder för att skapa mosaiker med mer än 98 % molnfria multispektrala pixlar. Satellitbilderna var registrerade av Sentinel 2 satelliterna och har sedan bearbetats genom bland annat ortokorrigering och rektifiering Områden med för mycket moln eller molnskugga tas bort och ersätts med information från en annan satellitbild över motsvarande område, men som har registrerats vid ett annat tillfälle då det inte var molnigt. Bearbetning görs också för att få fram en så homogen färgsättning som möjligt av de nu molnfria mosaikerna.

Alla bilderna kan laddas ner kostnadsfritt.

Länk till tjänsten: https://saccess.lantmateriet.se/ (nytt fönster)

 

RELATERADE ARTIKLAR