Skip to content
Metria FastighetSök
2024-06-17 16:551 min lästid

Metria kan för närvarande inte tillhandahålla akter

För närvarande kan Metria inte tillhandahålla akter via våra tjänster, exempelvis Metria FastighetSök och Metria Markkoll.

Vi följer utvecklingen av situationen hos Lantmäteriet, som av säkerhetsskäl stoppat åtkomst till digitala akter. Vår förhoppning är att kunna återgå till att erbjuda akter via Metria FastighetSök och Metria Markkoll. inom en snar framtid.

Övriga tjänster i FastighetSök och Metrias övriga utbud är i bruk och fungerar utan begränsning.

Läs mer om Metria FastighetSök här

För mer information

 

Om Metria

Metria erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, geodata, fastighets- och affärsinformation. Vårt erbjudande omfattar hela kedjan från att identifiera kundens behov av geodata, fastighets- och affärsinformation till att samla in, analysera och visualisera data för att skapa insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut.

Metria är sedan våren 2022 en del av Spir Group, en nordisk koncern med cirka 400 anställda i Norge och Sverige. Koncernens bolag skapar tillsammans värde för både offentlig sektor, företag och medborgare genom ett innovativt sätt att hantera, analysera och skapa värde av data. Målbilden är att förbättra den offentliga förvaltningen, hjälpa privata företag utveckla sin verksamhet och erbjuda bättre tjänster till medborgarna.  Med utgångspunkt från offentlig och kommersiell data samt med en djup kunskap om kundernas behov skapas värde genom innovativa tjänster och lösningar.

Mer information om Spir Group finns på www.spirgroup.com.

RELATERADE ARTIKLAR