Skip to content
Fastighetsinformation är en ovärderlig resurs för skogsbranschen
2024-06-28 06:411 min lästid

Fastighetsinformation är en ovärderlig resurs för skogsbranschen

Fastighetsinformation är en ovärderlig resurs för skogsbranschen för att effektivt hantera skogsfastigheter och bidra till ett hållbart skogsbruk. För att hålla koll på skogstillgångar och planera skogsbruket behöver skogsägare och skogsföretag detaljerad information om sina fastigheter. Fastighetsregistret ger dem insikter om fastighetens gränser, skogstyper, bonitetsklass och eventuella servitut eller rättigheter.

Metrias tjänst FastighetSök ger tillgång till fastighetsinformation direkt från Fastighetsregistret och från fler andra källor. Information om fastighetsägare, skogsareal och taxeringsvärde är några exempel på information som ofta används inom skogsbranschen.

Fastighetsinformation är affärskritiskt för många verksamheter, såväl privata som offentliga. Genom Metria FastighetSök har du ständig tillgång till uppdaterad, kvalitetssäkrad information från fastighetsregistret samt flera andra källor. Tjänsten är enkel att integrera i befintliga system och finns naturligtvis också tillgänglig som webbtjänst klar att börja använda direkt.

Läs mer här

För mer information

 

Om Metria

Metria erbjuder digitala lösningar och tjänster inom GIS, geodata, fastighets- och affärsinformation. Vårt erbjudande omfattar hela kedjan från att identifiera kundens behov av geodata, fastighets- och affärsinformation till att samla in, analysera och visualisera data för att skapa insikter som leder till smartare, säkrare och grönare beslut.

Metria är sedan våren 2022 en del av Spir Group, en nordisk koncern med cirka 400 anställda i Norge och Sverige. Koncernens bolag skapar tillsammans värde för både offentlig sektor, företag och medborgare genom ett innovativt sätt att hantera, analysera och skapa värde av data. Målbilden är att förbättra den offentliga förvaltningen, hjälpa privata företag utveckla sin verksamhet och erbjuda bättre tjänster till medborgarna.  Med utgångspunkt från offentlig och kommersiell data samt med en djup kunskap om kundernas behov skapas värde genom innovativa tjänster och lösningar.

Mer information om Spir Group finns på www.spirgroup.com.

RELATERADE ARTIKLAR