Kartan som nav i samhällsbyggandet

Kommun

Genom att kombinera information från kartan med din information från verksamheten kan du på ett enkelt sätt planera bostadsbyggande, vägbyggen, skolskjutsar och göra lokal planering både på kort och lång sikt. Vi ser också till att du har koll på infrastrukturen både ovan och under jord.

Vår viktigaste uppgift är att underlätta ditt jobb. Vi vet nämligen att kartan är en grundläggande beståndsdel i samhällsbyggnadsprocessen, och då framför allt baskartan som måste fungera i alla lägen. Vi kan hantera samtliga stadier i planeringskedjan och säkerställa projekttiden, på samma gång som både kvaliteten och kostnadseffektiviteten ökar.

Exempel på tjänster

  • Detaljplaner
  • Fastighetsförteckningar
  • Lägeskontroller
  • Nybyggnadskartor
  • Solkartor
  • Utstakningar

Tjänster anpassade för din verksamhet

Vi mäter, planerar, gör utredningar, analyserar och tar fram både digitala och analoga kartor. Vi erbjuder webbaserade verktyg för publicering av information via kartan och olika typer av systemlösningar med tillhörande service. Våra tjänster passar både den kommunala verksamheten och kommunens invånare

Du kan vara säker på att få rätt underlag för beslut i samhällsbyggnadsprocessen med vårt expertkunnande inom lantmäteri och fastighetsinformation som grund.

Karlskrona kommun

Karlskrona kommun har valt att inte ha någon egen kart– och mätverksamhet. De anlitar Metria som kommunens kartproducent.

Fungerande samarbete
– Kartan är livsviktig i samhällsbyggnadsprocessen, framför allt primärkartan. Den måste fungera. Samarbetet med Metria fungerar väldigt bra. Jag är nöjd säger Mikael Wirbrand, GIS-ingenjör/markförvaltare i Karlskrona kommun.

Samarbetet med Karlskrona kommun innebär bland annat att Metria sköter underhåll av mätpunkter, primärkartor, stomnät, nybyggnadskartor och utsättning för hus.

Tryggt med ett stort bolag i ryggen
– Vi har inte kapacitet att hänga med i utvecklingen, inte minst när det gäller kompetens. Det är tryggt att ha ett stort bolag i ryggen.

Bra dialog
Alla mätarbeten stäms av och planeras regelbundet en gång i månaden, så att kommunen har bra överblick av pågående och kommande mätarbeten.

– Vi har en bra dialog. Som beställare är det viktigt att följa marknaden och vi måste förstå vissa saker när vi fattar beslut.

”Metria har en helt annan kraft, än om vi hade gjort arbetet själv. Nu hänger vi med i utvecklingen, utan några tekniska investeringar. ”

Branschen präglas av stora snabba teknikutvecklingar. Metria står för kostnaderna för teknikutveckling, det är reglerat i avtalet


Falkenbergs kommun

Metria har under flera år arbetat tillsammans med Falkenbergs kommun med att göra mätningar samt producera primärkartor. Förutom dessa basuppdrag sköter Metria även leveranser av kartdata i form av bygglovskartor till allmänheten, grundkartor till detaljplanearbete och utdrag av primärkartor för bland annat byggföretag.

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om med er hur ni kan förbättra nyttan av geodata i er organisation.

Anna Sagfors
Områdeschef Mitt