Kommun

Tillförlitlig information genom hela samhällsbyggnadsprocessen

Metria förser kommuner med tillförlitlig geografisk information genom hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering och projektering till genomförande av väg- och bostadsbyggen. Hos oss finns expertis i hela kedjan, från insamling och kvalitetssäkring av geografisk information till analys och strukturerad leverans och tillämpning.

Vi hjälper fler än hundra kommuner med aktuell och kvalitetssäkrad information, exempelvis genom att ajourhålla primärkartor, framställning av grundkartor och fastighetsförteckningar, ta fram detaljplaner, skapa nybyggnadskartor samt utföra utsättningar och inmätningar. Vår planarkitektgrupp stöttar många kommuner med alla delar av samhällsplaneringen, från översiktsplaner och övergripande analyser till utredningar och detaljplaner.

Tjänster för din verksamhet

Nyfiken på att veta mer?

Vi tar gärna en dialog om hur vi kan hjälpa din kommun. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Anna Sagfors
Områdeschef Mitt
Jonas Rasmussen
Områdeschef Syd

Kunskapsartiklar för dig