Skip to content
2020-02-26 08:001 min lästid

Tillgång till fastighetsinformation är affärskritiskt

För Dina Försäkringar är det affärskritiskt att informationen är korrekt, enhetlig och uppdaterad då både fastighetsförsäkringar och privatförsäkringar är beroende av informationen.

Dina Försäkringar består av sex försäkringsbolag runt om i Sverige som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. De finns i hela landet, från Lund i söder till Piteå i norr.

Informationen tillgänglig i företagets affärssystem

Dina Försäkringar valde att samarbeta med Metria då Metria, till skillnad från andra leverantörer, tog fram en flexibel lösning som helt utgick från de behov som Dina Försäkringar hade. Metria förädlade och paketerade exakt den information som Dina Försäkringar behöver samt gjorde den tillgänglig direkt i företagets affärssystem. För Dina Försäkringar är det affärskritiskt att informationen är korrekt, enhetlig och uppdaterad då produkterna inom både fastighetsförsäkringar och privatförsäkringar är beroende av informationen.

– Eftersom Metria har kopplat samman den information som vi behöver med vårt eget affärssystem så kan vi vara helt säkra på att informationen är enhetlig och korrekt, oavsett kund eller fastighet. Det ger oss mer tid att lägga på våra kunder istället för att leta efter informationen, säger Maria Gräsgårds.

Tillgång till fastighetsinformation är affärskritiskt

– Med Metrias hjälp har vi numera alltid tillgång till den fastighetsinformation vi behöver för att på ett snabbt och enkelt sätt ge våra kunder den service de efterfrågar, oavsett var i landet de befinner sig, säger Maria Gräsgårds, produktchef på Dina Försäkringar.

maria-grasgards2-666x666-665x665

Manuellt arbete eliminerat

Med hjälp av Metria har Dina Försäkringar eliminerat det manuella arbetet som tidigare krävdes för att få in fastighetsinformationen, något som också har bidragit till att medarbetarna kan lägga mer tid på kunderna. Metrias kunskap både om var informationen kunde hämtas samt hur den kunde bearbetas har varit av stort värde för Dina Försäkringar. Eftersom Dina Försäkringar i sin tur också skickar information vidare till samarbetspartners känns det tryggt att veta att den delade informationen garanterat är enhetlig och korrekt.

Samarbetet har präglats av lyhördhet och flexibilitet och tillsammans har vi arbetat fokuserat och effektivt för att få in rätt information i affärssystemet. Något som i slutändan både gynnar oss och våra kunder, säger Maria Gräsgårds.

RELATERADE ARTIKLAR