Luleå

Adress:
Box 851
971 26 Luleå
Besöks-/leveransadress:
Stationsgatan 7A
972 38 Luleå

Sandra Falk
Arbetsledare Plan & Mät 010-1218213 Sandra.falk@metria.se
Tony Johansson
Regionchef

Personalen i Luleå når du på:

Telefon kommun/lantmäteri: 010-121 87 10
Telefon bygg/infra: 010-121 87 00
Telefon GIS/GIT/Geodata/övrigt: 010-121 80 00

Mail bygg/infra/kommun/lantmäteri: lulea@metria.se
Mail GIS/GIT/Geodata/övrigt: info@metria.se

Vi hjälper dig med allt som rör geografisk information och geografisk informationsteknik.