Skip to content
Metria företagsinformation tillgängligt i Metrias leveranser

Företagsinformation tillgängligt i Metrias leveranser

Metria företagsinformation

Företagsinformation tillgängligt i Metrias leveranser

Tack vare utökat samarbete med kreditinformationsbolaget Syna har vi nu möjlighet att inkludera stora mängder företagsinformation i våra befintliga produkter och leveranser. Resultatet av samarbetet är ett led i Metrias pågående breddning av informationsmängder.

istock-829786854-1254x705-1253x704

Filleveranser och fastighetsuttag möjliggör informationssök direkt på företag

Vi har nu möjlighet att komplettera våra filleveranser och Fastighetsuttag (uttagsleveranser av fastighetsinformation) med relevant företagsinformation. Det innebär att för fastighetsuttag där ett företag står som ägare för en fastighet har vi möjlighet att leverera ytterligare information om företaget. En annan leverans som vi ser ett ökat intresse kring är uttag av företagsinformation där våra kunder söker ut information direkt på företag med exempelvis organisationsnummer som identifieringsparameter.

Information som finns tillgänglig är exempelvis:

 • basinformation om företaget
 • bolagsstatus
 • lednings- och firmatecknarinformation
 • finansiella nyckeltal
 • bokslut
 • arbetsställen
 • branschkoder
 • verklig huvudman och koncerninformation
Martin Hising aug 2023_vit

"Vi vet att många av våra fastighetsinformationskunder också är i behov av pålitlig företagsinformation. Vi tror att genom att bli en mer heltäckande informationsleverantör kan vi hjälpa våra kunder att effektivisera sina processer ytterligare och skära i både kostnader och leveranstider. Särskilt med dagens konjunkturella läge och att vi i Sverige idag har en konkursstatistik av historiska proportioner så är det viktigare än någonsin att ha tillgång till pålitlig och aktuell information om sina partners, kunder och leverantörer", säger Martin Hising, Chef Produkt- och affärsutveckling, Metria AB.

hus

Analys

Kombination och analys av stora mängder data om klimatrelaterade risker.

manniska-1

Kunskap

Förståelse för hur enskilda fastigheter eller hela bestånd påverkas av klimatförändringar.

effektivitet

Flexibilitet

Analyser anpassade efter era verksamhetsbehov och framtidsscenarier.

Nu erbjuder vi även företagsinformation i FastighetSök

Vi kan nu även erbjuda utökad företagsinformation som en del av våra styckestransaktioner via FastighetSök webb. När det blir allt viktigare att kunna göra kopplingar mellan fastighetsägare, företag, styrelse- och ledningsengagemang med mera så ser vi en naturlig koppling att även tillgängliggöra de här informationsmängderna via våra fastighetsinformationsleveranser.

För våra kunder innebär det pålitlig information och smidigare processer.
Mer information om Metria FastighetSök finns här.

Unikt kartlager ger överblick på karta över företagsverksamheter i Sverige

För att fortsätta bygga marknadsledande tjänster och nyttja den samlade kompetens som Metria besitter håller på att bygga ett nytt kartlager innehållandes samtliga Sveriges företag och dess arbetsställen. Ett på marknaden unikt kartlager som ger en enkel överblick på karta över företagsverksamheter i Sverige. Syfte är att visa företag på kartan för att ge en bild av företagsnärvaro inklusive viss information om företaget inom ett område. Genom att möjliggöra fångande av attributinformation på företag inom ett angivet område kan man till exempel göra riktade utskick och kampanjer samt analys, statistik, selektering och visualisering. Relevant attributinformation kan vara exempelvis:

 • omsättning
 • antal anställda
 • SNI-kod (bransch)
 • juridisk form
 • adress
 • med mera

Användningsområden kan röra sig om marknadsanalyser, säljstöd, prospekteringsanalyser, stöd till samrådsprocesser med mera.

För befintliga kartkunder är det enkelt att lägga till det här som ett nytt kartlager utan tidskrävande merjobb.

Önskas mer information eller andra funderingar och feedback på företagsdata eller andra datamängder tar vi jättegärna emot det. Varmt välkomna att höra av er via era vanliga kontaktvägar eller till info@metria.se.

Vill du veta mer om Metria företagsinformation?

Kontakta våra experter!

TOUCH
Johan Hedman Key Account Manager

E-post: johan.hedman@metria.se 

Telefon: 010-121 84 46

Johan Hedman Key Account Manager
TOUCH
Ernest Komujuni Key Account Manager

E-post: ernest.komujuni@metria.se 

Telefon: 010-121 89 55

Ernest Komujuni Key Account Manager
TOUCH
Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling på Metria

E-post: martin.hising@metria.se 

Telefon: 010-121 82 85

Martin Hising Chef för Produkt- och Affärsutveckling på Metria

Hör av dig till oss!

Vill du veta mer eller har du frågor? Kontakta oss gärna.