Vi är länken mellan kartan och verkligheten

Vi mäter, bearbetar och analyserar geografiska data och fastighetsinformation. Genom smarta lösningar vidareutvecklar och effektiviserar vi din verksamhet. Vi är länken mellan kartan och verkligheten.

Sverige_Metria

Våra kunder finns inom bank och försäkring, infrastruktur, skog, kris och försvar samt kommuner och övrig offentlig sektor.

Geografisk IT

Vi jobbar med stora infrastrukturprojekt, som till exempel att mäta in Botniabanan. Vi bygger tekniska system för geografisk IT, exempelvis Naturvårdsverkets handläggningssystem. Metria är också bra på att snabbt leverera små, standardiserade projekt.

Fastighetsinformation

Alla de stora bankerna i Sverige hämtar sina data från Metria. Bank- och försäkringskunderna uppskattar inte minst den unika kunskapen om Fastighetsregistret. Metria har varit med sedan det gick att hämta informationen digitalt, det vill säga redan på 1970-talet.

Kvalificerad kartförsörjning

Metria har arbetat med kvalificerad kartförsörjning via webben i mer än tio år. Ett exempel på det är vår unika e-handelslösning där kunderna dygnet runt kan hämta de geodata de behöver, ett annat de standardiserade karttjänsterna som direkt går att integrera i kundernas verksamhetssystem.

Dela sidan: