Gävle

Vi hjälper dig med allt som rör geografisk information och geografisk informationsteknik.

Kontakt

Adress:
Lantmäterigatan 2
802 64 Gävle

Personalen i Gävle når du på:
Fotogrammetri/mättjänster: 010-121 87 30, gavle@metria.se
GIS/GIT/Geodata/övrigt: 010-121 80 00, info@metria.se


Elin Skoog
Arbetsledare
Niklas Hermansson
Arbetsledare Mättjänster 010-121 83 57 niklas.hermansson@metria.se